Zrekonstruovaný presbytář katedrály sv. Víta doplnil moderní mobiliář a další prvky

Čtvrtek, 21. Únor 2019 - 0:01
| Napsal: | Zdroj: Autorská zpráva

Presbytář pražské katedrály sv. Víta, Václava a Vojtěcha prošel v roce 2016 částečnou rekonstrukcí podle návrhu studia ARN. Architekti prostor kněžiště očistili od nadbytečných prvků a doplnili novým moderním mobiliářem a dalšími prvky s důrazem na jeho kvalitní řemeslné provedení.

Úprava presbytáře katedrály sv. Víta, Václava a Vojtěcha v Praze, stojánek pod misál, ARN © Jiří Fišer
Fotoalbum: 
Katalogový list: 
Autor Jiří Krejčík, Michal Krejčík
Ateliér ARN STUDIO
Spolupracovníci Katuše Krejčíková, Veronika Makovská
Světadíl Evropa
Země Česká republika
Město Praha 1 - Hradčany
Datum realizace 2016

Prostor presbytáře katedrály prošel částečnou rekonstrukcí a byl doplněn o některé moderní prvky. Historický novogotický oltář byl zcela zrestaurován a presbytář byl vybaven novou stupňovitou úpravou a novým vybavením liturgického mobiliáře jako je katedra, sedes, sedačky pro přísedící celebranty, odkládací stolky, stojan pro procesní kříž, abak pro relikvie světců a další prvky, které tvoří ucelenou sadu. Úpravy byly řešeny zcela současným způsobem jako funkční, avšak vytříbené návrhy s důrazem na kvalitní řemeslné zpracování.

Katedra z jednoduchých kovových profilů je současnou variací kurulského křesla, původní formy biskupského trůnu. Díky svému ušlechtilému a jasnému působení tvaru tvoří archetyp slavnostního a nadčasového druhu židlí. Na stejném principu jsou řešeny i sedesy. Nový abak pro relikvie světců je koncipován jako interpretace sloupu bývalé Spytihněvovy baziliky, jehož fragmenty se dodnes nacházejí v podzemí katedrály. Představuje tak spojnici mezi historií a současností. Jeho dřík je tvořen čtyřmi pruty stáčejícími se po šroubovici ve sklonu kanelur původního sloupu baziliky. Křišťálová hlavice tvoří vznešenou plochu, plato pro relikvii.

V souvislosti s restaurováním novogotického Mockerova oltáře došlo i k přeorganizování prostoru presbytáře. Navrhli jsme odstranění všech nevhodných prvků a doplňků, které znečitelňovaly oltářní architekturu. Do novogotického oltáře byla nově umístěna gotická plastika Madony s dítětem. Její situování v hlavní ose katedrály bylo zvoleno vzhledem k zasvěcení vysokého chóru kultu Panny Marie, a to už od dob Karla IV.

Pečlivé zpracování, kvalitní řemeslo a kultivovaný detail, který vnímáme v celé stavbě, jsme uplatnili i v navržené moderní úpravě presbytáře nejvýznamnější katedrály v České republice. Tento náš přístup získal pozornost i v zahraničí. Úprava presbytáře v katedrále sv. Víta, Václava a Vojtěcha získala prestižní ocenění German Design Award Special 2019.