Autodesk Revit Architecture | Informační model budovy: technologie zítřka?

Pondělí, 30. Listopad 2009 - 2:07
| Napsal:
V pořadí již třetí přednáška z podzimní série Digitální architekt [09] se bude opět věnovat problematice informačního modelu budovy. Po ArchiCADu 13 se tentokrát představí Autodesk se svým BIM řešením Autodesk Revit Architecture.

Přednáška se bude věnovat BIM řešení společnosti Autodesk pro architekty. Bude představena aktuální verze Autodesk Revit 2010 s ukázkou hlavních principů práce v BIM prostředí.

 

Informační model budovy: technologie zítřka, kterou můžete používat již dnes.

Technologie, která se na českém trhu (v portfoliu software firmy Autodesk - pozn. redakce) objevila před více jak pěti lety, je pro mnohé architekty, stavaře a inženýry zabývající se projekcí infrastruktury stále něčím neznámým a hlavně nedůvěryhodným. Většina stále zůstává u 2D; osvědčené, léty prověřené techniky, jejíž počátky se datují do období před dvaceti lety. „Proč bychom se měli snažit přejít na něco jiného, když nám 2D stačí?“ Je tomu ale opravdu tak?

2D kresba
Kreslení ve 2D v současné době již naráží na své výkonnostní limity, a to i přesto, že např. AutoCAD LT, jeden z nejoblíbenějších nástrojů pro 2D projektování, nabízí velké množství možností jak zautomatizovat určité rutinní procesy. CAD, jak ho známe doposud, používá obecné geometrické entity (tvary) pro reprezentaci nakresleného stavebního prvku. Třebaže jsou s nimi spojeny další inteligentní informace, zůstává vnitřní formát dat vlastně stejný jako u 2D. Výsledkem pak je nepružnost a řada omezení při vytváření odvozených prezentací modelu (půdorysy, pohledy, řezy, detaily). Při změnách je nutná ruční aktualizace, která vnáší do dokumentace velké množství nepřesností a chyb, jejichž dohledání znamená nemalý výdaj času. O poznání lépe jsou na tom tzv. objektové CAD aplikace, jakými je např. AutoCAD Architecture.

Objektové modelování vs BIM
V aplikacích na této bázi už vytváříte model objektu, z čehož plynou nesporné výhody. Řezy vytváříte tak, že nakreslíte řezovou rovinu a aplikace vše ostatní vyřeší za vás. Jelikož jsou řezy odvozovány přímo z modelu, tak jakákoliv změna, kterou v modelu provedete, bude automaticky hlášena při otevření řezu a tím pádem máte kontrolu a jistotu toho, že změny provedené v půdoryse se projeví i zde. Kontrola změn se ale netýká pouze řezů, ale také výpisu výrobků či výpisů místností a jejich plošných výměr. I přesto, že je míra automatizace u těchto aplikací na velmi pokročilé úrovni, mají tyto aplikace jistá omezení především s ohledem na složitější ovládání automatických procesů. BIM jde s ohledem na optimalizaci a automatizaci ještě mnohem dál.

Převzato z Produktové brožury Autodesk Revit Architecture (pdf - 1067Kb)

 

V první části přednášky ukáže Štěpán Trunec z firmy AB Studio BIM řešení Autodesk Revit 2010, Architecture Suite.

V druhé části představí zástupci architektonického ateliéru Jiran Kohout architekti několik projektů, které mimo jiné vznikají také díky postupnému zavádění BIM technologie do jejich projekční praxe.  


čtvrtek 3. prosince 2009, 18:00 hod

Autodesk Revit Architecture
Informační model budovy: technologie zítřka?

 

 

Zvláštní hosté: Ing. arch. Štěpán Trunec (AB Studio) a architekti z ateliéru Jiran Kohout architekti

Fakulta architektury ČVUT v Praze
Thákurova 7, Praha 6 - Dejvice
Přednášková místnost C 223

Tiskněte "aťák" zadarmo!

Již tradičně, i ve školním roce 2009/2010, se uskuteční akce "Tiskněte aťák zadarmo!". Akce je určena posluchačům vysokých škol zaměřených na architekturu a pozemní stavitelství a umožňuje účastníkům přednášek Digitální architekt v zimním semestru vytisknout si svůj semestrální projekt zdarma. Za každou navštívenou přednášku její účastníci získají jeden kredit, který představuje tisk jednoho formátu A0 barevně zdarma na pobočkách Copy General. Podrobné informace naleznete na www.digiarch.cz/tiskzdarma.

 

Klíčová slova: