BIM ve stavební výrobě

Středa, 18. Listopad 2009 - 1:00
| Napsal:
BIM (Building Information Modeling, popř. Management) je novým fenoménem, o kterém se diskutuje jako o nástroji nejen pro projekci, ale i pro stavební výrobu. Vzhledem k svému velkému potenciálu se tento systém rozšiřuje z projekčních a architektonických kanceláří a pomalu se prosazuje i do prováděcích firem.

Základní myšlenkou systému je práce architektů, statiků a profesních specialistů s jednotným modelem s definovanými parametry jednotlivých objektů. Tento model poté přestává být pouhým 3D zobrazením objektů a stává se z něj v podstatě „virtuální stavba“. BIM tedy není nový software nebo nástroj, ale způsob projektování a práce s informacemi. Parametrické 3D projektování jistě není nic nového, nová je ale myšlenka sdílení těchto 3D modelů, jejich vzájemné koordinace a následné využití i mimo projekci.

Celosvětově se prováděcí firmy začínají zajímat o možnosti BIMu a jeho využití pro stavební výrobu. Přístup jednotlivých firem k danému tématu je ale různý z důvodu širokých možností a variability možných řešení, které tento systém přináší, dále pak i s ohledem na požadavky na projektovou a prováděcí dokumentaci v jednotlivých zemích. V současné době lze ale pozorovat tři základní trendy, jimiž jsou koordinace projektové dokumentace pomocí tzv. clash detection (detekce kolizí), řízení stavební výroby pomocí BIM a využití modelů pro facility management. Clash detection vychází z myšlenky trojrozměrné koordinace jednotlivých profesí již ve fázi projekčních prací pomocí sdíleného modelu. Jedná se především o koordinace mezi modelem architektonicko-stavebním, statickým a jednotlivými profesemi TZB s důrazem na vzduchotechniku, vodu a kanalizaci a případně i vytápění (tedy zejména profese se zvýšenou prostorovou náročností).

Kontrola kolizí (koordinace) je prováděna po sloučení jednotlivých modelů do jednoho společného modelu za pomocí automatických softwarových nástrojů. Jednotlivé kolize/ nekoordinace jsou pak řešeny. Je nutné zdůraznit, že tento systém řeší především koordinace prostorové, jako jsou protínání a prostupy jednotlivých konstrukcí, předepsané odstupy, umístění technologií v šachtách, koordinace technologií a statiky a technologií navzájem. Tato možnost využití BIM má v současné době největší podporu z důvodu možností velkých úspor nákladů, které vznikají v důsledku nedostatečné koordinace výkresové dokumentace.

Řízení stavební výroby pomocí modelů BIM je široká oblast od přímých výstupů z modelu do CNC strojů přes vizualizace harmonogramů až po výkazy výměr a rozpočtování.

Facility management je pak poslední fází využití modelu jako podkladu pro řízení provozu budov nejenom jako 3D vizualizace a prostředí, ale i jako databázový podklad systémů FM.

Miroslav Vyčítal
stavbyvedoucí Skanska CZ
//miroslav.vycital [at] skanska.cz">miroslav.vycital [at] skanska.cz

 

Psáno pro Archinews 03/2009

Klíčová slova: