Pochozí fontána s rejnoky v Lešné

Středa, 26. Srpen 2015 - 9:43
| Napsal: | Zdroj: Autorská zpráva

Jedinečnou expozici nazvanou Zátoka rejnoků otevřela na podzim loňského roku Zoologická zahrada Zlín. V bazénu lešenského areálu se prohání dvacítka mořských rejnoků druhu maran indický neboli siba ománská. Nový pavilón nemá podle ředitele ZOO Zlín Romana Horského ve střední Evropě obdoby. Expozici Zoologická zahrada připravovala čtyři roky.

Alexandra Koláčková, Pochozí fontána s rejnoky, ZOO Zlín-Lešná - foto © archiv autorky
Fotoalbum: 
Katalogový list: 
Autor Alexandra Koláčková
Světadíl Evropa
Země Česká republika
Město Zlín
Ulice, číslo Lukovská 112
PSČ 763 14
Datum projektu 2015
Datum realizace 2015
Materiál

„Lidé si mohou tato zvířata i pohladit a nakrmit. Pro rejnoky byl připraven bazén o objemu sto metrů kubických s průměrnou hloubkou vody zhruba jeden metr. Interiéry pavilónu doplňuje řada interaktivních prvků, které přiblíží jedinečný svět moří a oceánů a nechybí velkoplošná projekce pohybu rejnoků pod hladinou,“ uvedl Horský.

Idea výtvarného návrhu řešení venkovní plochy před Pavilonem rejnoků vychází z návaznosti na vizuální i haptický zážitek s živými rejnoky uvnitř pavilonu. Obdélníková plocha před pavilonem je určena k relaxaci návštěvníků a jejich rozptýlení při nárazové kumulaci zájemců o dění v pavilonu.

Snažila jsem se podtrhnout a umocnit dojem z expozice. Nepravidelně vydlážděná terénní vlna evokuje pohled na mořskou hladinu, v níž plují stylizovaní rejnoci. Dojem evokují vodní výstřiky jemného vodního rozprachu, osazené v dlažbě. Terénní vlna je stejně jako vnitřní expozice kontaktní a hravá.

Těla osmi plovoucích rejnoků jsou ručně modelována z keramické hlíny. Jedná se o vysoce vypálenou šamotovou hlínu určenou pro použití do exteriéru. Povrch je glazovaný. Těla rejnoků v rozpětí 100 až 120 cm jsou rozdělena spárami, které podpoří dynamiku naznačeného pohybu, celkový dojem stylizace rozčeřené hladiny a sjednocení s ostatní zvlněnou plochou. Trnovité ocasní ploutve jsou odlity z bronzu podle ručně vyrobeného modelu. Jednotlivé korpusy těl jsou pak osazeny do terénu a dodlážděny do vln nepravidelným žulovým odsekem.