Digitální architekt [09] | pokračování již 5.května

Pondělí, 4. Květen 2009 - 13:55
| Napsal:
Po brněnské dvojpřednášce rakouských odborníků profesora Helmuta Pottmanna (TU Wien, Evolute) a inženýra René Zieglera (Waagner-Biro Stahlbau) má Digitální architekt [09] pokračování opět v Praze. A to již v úterý 5.května 2009 v 18,30 hodin na půdě pražské Fakulty architektury ČVUT.

Série přednášek Digitální architekt[09]

V rámci konference VI. ročníku Dne ocelových konstrukcí 2009 v Brně se uskutečnily dvě přednášky:

22.duben 2009
Prof. Helmut Pottmann

Advances in the Rationalization of Architectural Freeform Structures

 

22.duben 2009
Dr. Rene Ziegler

Beyond the Box - Engineering of Freeform Surfaces in Steel and Glass

Jarní série přednášek pokračuje v Praze v následujících termínech:

5. květen 2009
Jiří Pavlíček

Využití parametrických a simulačních technik v architektuře

V první části přednášky nás Jiří Pavlíček seznámí s výzkumem, jehož cílem bylo zjistit, jak lze účinně využít parametrických a simulačních technik ke zlepšení životních podmínek v rámci sociální a environmentální udržitelnosti. Výzkum byl založený na pohledu na architekturu jako na morfogenetický proces, ve kterém funguje systém souvztažností od nejmenšího stavebního prvku až po měřítko urbanismu. Druhá část přednášky se bude věnovat použití různých počítačových technik v praxi. Autor nám představí několik projektů, při jejichž řešení se uplatnily simulační a asociativní modelovací programy a 3D tisk.

19. květen 2009
Jaroslav Hulín

Algoritmická architektura

Podoba, tvar i chování živých i neživých součástí přírody podléhají velmi pevným pravidlům. Pokud se ale nestane něco nečekaného, většinou tato pravidla ani nevnímáme. Strom vypadá jako strom, kočka jako kočka, pes jako pes. Prostě to tak je. Také součásti našeho uměle vytvořeného prostředí jsou řízeny pravidly. A stejně jako ani letokruhy nezmizí po smrti stromu, tak ani architektonická forma nemizí po dokončení stavby. Vyhlášky, stylistická pravidla, dostupné materiály a výrobní metody ovlivňují architekturu více, než si většinou připouštíme.

S nástupem digitálních technologií se objevuje snaha tato pravidla formalizovat a využít je jako nový kontext pro architektonický návrh. Pomocí programovatelných nástrojů lze simulovat generativní i řídící koncepty a scénáře. Nová pravidla architektury, která budou hlavním motivem přednášky, mohou vznikat nejen na základě hlubšího poznání přírodních, průmyslových i společenských procesů, ale mohou i překvapivě dobře navazovat na historické reference.


22. květen 2009
Prof. Branko Kolarevic

Manufacturing Material Effects

This lecture examines an emerging trajectory in contemporary architecture enabled by the newfound capacity to digitally design and manufacture highly crafted material effects, such as pattern, texture, relief, or varied material properties. It surveys practices whose approach to form and pattern varies from “ornamented minimalism” to “expressive exuberance;” it also describes the different digital techniques of material production aimed at particular surface effects.