Efektivní zpracování náročného projektu administrativní budovy v Opavě

Čtvrtek, 23. Prosinec 2010 - 1:00
| Napsal:
Energeticky úsporná řešení získávají poslední roky nezpochybnitelný význam. Architekti a projektanti, kteří chtějí být i nadále úspěšní, se musí přeorientovat na projektování z ekologických materiálů a naučit se implementovat do svých staveb využití obnovitelných zdrojů energie. Jedná se o komplexní proces navrhování, který v současném konkurenčním prostředí téměř nelze realizovat jinak, než s pomocí kvalitního BIM softwaru, jenž kompletní práci zjednoduší, urychlí a umožní bezproblémovou komunikaci napříč profesemi.

V České republice se i přes mnohé překážky a nedorozumění pasivní budovy pozvolna prosazují. Poptávka po energeticky úsporných stavbách se zvýšila zejména díky programu „Zelená úsporám“ což potvrzuje i Martin Uličný, ředitel ateliéru TECHNICO: „Rostoucí poptávku po energeticky efektivních stavbách cítíme především díky stoupajícím nákladům na vytápění. I ve stávajících nemovitostech již spousta majitelů přemýšlí, jak změnit či přizpůsobit svou nemovitost novým energetickým požadavkům.“

Ateliér TECHNICO Opava s.r.o na sebe upozornil realizací administrativní budovy v Opavě, která byla navržena v pasivním energetickém standardu. Architekti z Opavy vsadili již při svém založení v roce1999 na energeticky úspornou architekturu, kterou doplňují projekcí stavebních konstrukcí, elektroinstalací, TZB či koncepcí vzduchotechniky.

Novostavba administrativní budovy v Opavě byla navržena v pasivním režimu jako objekt se čtyřmi nadzemními podlažími a jedním částečně zapuštěným podzemním podlažím. Nosná konstrukce je tvořena vnitřními ocelovými sloupy vylitými betonem a obvodovou zděnou konstrukcí z cihelných bloků. Stropní konstrukce je navržena z trapézových plechů a ocelových vazníků. Ztužující jádro, ve kterém jsou umístěny výtahy, požární schodiště, instalační jádro a hygienické zázemí, je z monolitického betonu s výztuží. Dělicí příčky hygienického zařízení jsou zděné, ostatní příčky systémové montované.

Při návrhu budovy se dbalo na speciální opatření, která eliminovala tepelné mosty. Vnější zastínění ve formě žaluzií mají samostatně natáčitelnou horní část, aby byl zajištěn dostatečný přístup denního světla. Současně byl v budově navržen decentrální systém ventilace. V každém patře je samostatná ventilační jednotka s rekuperačním výměníkem tepla a centrálním nasáváním, rozvody ve sníženém podhledu pod stropem. Rozvody vyúsťují v každé místnosti. Naprostou samozřejmostí jsou otevíravá okna s izolačními trojskly .

„Mezi lidmi je rozšířen mýtus, že stavba v pasivním standardu musí být dražší než klasická. Projekt administrativní budovy v Opavě jednoznačně toto tvrzení vyvrací. Realizace budovy se dostala na cenu 5000 Kč/m3. Projekt s obestavěným prostorem 17 100 m3 a zastavěnou plochou 960 m2 byl pro nás obrovskou školou. Jezdili jsme do zahraničí studovat ověřená a již realizovaná řešení podobného charakteru. Pro ověření energetické bilance této pasivní stavby jsme použili výpočetní nástroj PHPP (Passive House Planning Package), který běžně využíváme i u jiných projektů.“ shrnuje Martin Uličný.

Budova byla kompletně vyprojektovaná ve 3D v CAD systému Allplan. Voda, kanalizace, topení či ventilace byla navržena ve 3D v systému AX3000, který je nadstavbou pro Allplan od společnosti ESS. Tepelné chování objektu bylo modelované a simulované pomocí modulu „Building Simulator“ z AX3000. „Simulovali jsme přesně tepelné chování jednotlivých místností a celých pater. Sledovali jsme, zda jsou např. okna dostatečně velká, aby zajistila maximální solární zisky v zimě a v létě se naopak stavba nepřehřívala. Parametry stavebních konstrukcí jsme upravovali a modifikovali tak, aby se budova nepřehřívala a aby ji nebylo nutné příliš chladit či naopak. Pomocí simulace jsme kontrolovali akustické chování a dodržení akustických norem stavebních konstrukcí,“ popisuje Martin Uličný.

V systému AX3000 je již v průběhu projekce možné díky rychlým změnám proměnných simulovat různá řešení, které je možné ihned pozorovat a dále optimalizovat. Snadno srozumitelné funkce systému AX3000 definují různé skladby stěn, obálky budov, oken nebo dveří. Při simulaci lze zohlednit kompletní klimatické údaje za celý rok a propočítat a porovnat různé varianty tak, aby bylo možné vybrat tu nejvhodnější a optimalizovat budoucí provozní náklady.

K jednotlivým typům materiálů lze přiřadit finanční faktory, které jsou k dispozici pro výpočet nákladů. Výpočet nákladů budovy je podpořen zaměřením budovy a různými klimatickými údaji. Tyto a další funkce umožňují komplexní projektování, které ušetří desítky hodin práce, jelikož po zadání údajů a jejich modifikaci udělá program zbytek práce za vás. Díky nabízeným možnostem představuje systém AX3000 ideální nástroj pro kompletní energetické poradenství

Projektování projektů v pasivním standardu tedy může být „hračka“ i pro vás. Takže s chutí do toho!

Klíčová slova: