Gramazio & Kohler

Zaměření: 
ateliér
Město: 
Curych
Švýcarskou architektonickou kancelář se sídlem v Curychu založili v roce 2000 absolventi ETH Fabio Gramazio a Matthias Kohler. "Naše návrhy spojují "fysis" hmotné architektury s digitální logikou. Netvoříme architekturu jen prostřednictvím kreslení, ale formujeme její prostorové vztahy a kontextuální chování pomocí programování. Při tom využíváme potenciálů počítačů a digitální produkce, které doplňujeme o tradiční metody navrhování, konstruování a stavění. Kvality takových návrhů se projevují novém výrazu digitální materiality."
+1
0
-1