Novinky ArchiCADu 15: rekonstrukce

Středa, 14. Září 2011 - 2:00
| Napsal:

ArchiCAD 15 přináší zcela nové specializované prostředí pro zpracovávání projektů renovací a rekonstrukcí.

Omlouváme se. Tento článek neobsahuje fotoalbum.
Fotoalbum: 

Rekonstrukce, renovace

Sytém pracuje tak, aby zachovával BIM pracovní postupy (provázanost 3D modelu a 2D dokumentů, generování výkazů, ...). Prvkům, resp. konstrukcím, lze pomocí "filtru rekonstrukcí" přiřadit stav "stávající", "bourané konstrukce" a "nové konstrukce". Parametr stav spolu s přednastavenými šablonami výkresů slouží k automatickému vytváření dokumentace reprezentující různé fáze projektu.

Jak prostředí pro rekonstrukce pracuje
Systém poskytuje vizuální zpětnou vazbu o nastavení jednotlivých konstrukcí. V jakékoli fázi projektu lze zobrazit stav jednotlivých konstrukcí

Možnosti filtrů zobrazení
Pro generování výkresů slouží tzv. filtry zobrazení. Filtry lze velmi detailně a přitom jednoduše nastavit, lze vytvářet filtry vlastní. Díky filtrům odpovídá generovaná dokumentace požadovaným normám a zvyklostem.

Jak se dokumentují jednotlivé fáze projektu
Video ukazuje, jak rychlé je generování/ukládání výkresové dokumentace reprezentující jednotlivé fáze projektu.

Export rekonstrukčních výkresů ve formátu DWG
Ukázka zobrazuje způsob ukládání výkresů různých stavů do formátu DWG tak, aby byla zachována požadována struktura hladin (vrstev) pro umístění různých konstrukcí a objektů.

Výpisy prvků, výkazy výměr
Ukázka předvádí postupy při generování výkazů stávajících, bouraných a nových konstrukcí a objektů.

Další videa ukazující zpracování projektů rekonstrukcí a renovací
http://www.graphisoft.com/products/archicad/renovation.html

Klíčová slova: