Martin Žemlička

Ing. Martin Žemlička

Profese/povolání: 
Profesant
Stručný popis/motto: 
Martin Žemlička v roce 1992 absolvoval Střední průmyslovou školu zeměměřičskou a v roce 1998 Fakultu stavební obor geodézie a kartografie na ČVUT v Praze. V roce 2004 se stal Úředně oprávněným zeměměřičským inženýrem s oprávněním pro ověřování výsledků zeměměřických činností při práci v katastru nemovitostí a v inženýrské geodézii. Po dokončení fakulty se naplno věnoval geodetické činnosti a to z pozice geodeta (měřiče a zpracovatele) až po vedení týmu geodetů. Zaměřil, zpracoval či vedl tým na tisíce zakázkách stavebního zaměření a zpracování do 2D a nyní do 3D/BIM. Od roku 2003 je jednatelem společnosti GEO-5, spol. s r.o., která je kolektivním členem Odborné rady pro BIM. V geodetické činnosti se aktivně zabývá problematikou zavádění BIM technologií do geodetické praxe s přesahem do projekční činnosti.
+1
0
-1