ARCH 10 | 2013 : Architektúra a voľný čas

Středa, 9. Říjen 2013 - 0:00
| Napsal:

V tomto jesennom čísle ARCHu sme sa sústredili na architektúru, ktorá súvisí s trávením voľného času.

Patrí sem nielen segment privátnej architektúry zameranej na víkendovú rekreáciu, ale aj architektúra súvisiaca s kultúrou, športom i inými voľno-časovými a rekreačnými aktivitami, ktoré prispievajú k aktívnemu životnému štýlu a v konečnom dôsledku aj k celkovému zvyšovaniu kultúrnej úrovne spoločnosti. V zásade však ide o vytvorenie širokého spektra možností, z ktorých si môžeme vyberať podľa toho, aké máme záujmy, a predovšetkým podľa toho, koľko máme voľného času. Spôsob jeho trávenia sa stáva určujúcim faktorom ovplyvňujúcim kvalitu životného štýlu. Zároveň je však aj nezanedbateľným generátorom celkového pocitu šťastia. Architektúra v tomto procese zohráva dôležitú úlohu. Svojím obsahom sprostredkúva možnosti na realizáciu činností, ktoré nás pocitom šťastia skutočne môžu napĺňať.

Podľa nedávno uverejnenej štúdie World Happiness Report, jej hlavného autora profesora Jeffreyho Sachsa z Kolumbijskej univerzity, sa spomedzi 156 krajín sveta v rebríčku najšťastnejších národov ako prví umiestnili Dáni. Ďalej nasledujú Nóri, Švajčiari, Holanďania a Švédi. Na konci rebríčka sa ocitli subsaharské africké štáty (Tanzánia, Rwanda, Burundi, Stredoafrická republika, Benin a posledné Togo). Slovensko sa umiestnilo v štúdii v prvej polovici, na relatívne priaznivom 46. mieste. Zdá sa, že to teda s nami nie je až také zlé. Za predpokladu platnosti tvrdenia, že architektúra môže sprostredkovávať pocity šťastia, sa určite oplatí venovať jej aj v tomto smere potrebnú starostlivosť. Voľno-časový segment priam vyzýva k tomu, aby architektúra iniciovala pozitívne aktivity, ktoré obohacujú život a vytvárajú nové možnosti jeho aktívneho prežívania. Sedem aktuálnych realizácií, ktoré sa nám k hlavnej téme čísla podarilo sústrediť, takéto predpoklady vytvárajú. Košický Kulturpark je záležitosť takmer kultová. A to nielen svojou vysokou architektonickou kvalitou, ale predovšetkým koncentráciou kultúrnych aktivít do jedného urbánneho priestoru v strede mesta. Podnetmi pre priaznivé sociálne kontakty sú i ďalšie košické výmenníky i multifunkčný open space priestorovej intervencie Pod mostom. Ostatné realizácie sú privátnymi záležitosťami, ktoré prezentujú neštandardný pohľad na víkendovú rekreáciu a bývanie. Podstatné však je, že práve tento druh architektúry nás môže urobiť o kúsok šťastnejšími a zároveň nás posunúť v nasledujúcom World Happiness Report na jeho vyššiu priečku. Želáme vám príjemné jesenné čítanie nášho ARCHu.

Andrea Bacová

Obsah

17 ÚVODNÍK
AKTUÁLNE
18 SÚŤAŽE, VÝSTAVY
ROZHOVOR
22 BOL TO KRST OHŇOM
Irakli Eristavi v rozhovore s Andreou Bacovou
REALIZÁCIE K TÉME
26 IRAKLI ERISTAVI: KASÁRNE/KULTURPARK, KOŠICE
Andrea Bacová: Kult kultúry v Kulturparku
34 VIKTOR ŠABÍK: REKONŠTRUCIA MLYNA NA ADMINISTRATÍVNU BUDOVU, PRESEĽANY
Ivana Moncoľová: Architektúra s happy endom
40 MATEJ MIHALIČ – MARTIN MIHÁLY; MICHAL BURÁK, DUŠAN BURÁK, MAREK GANZ: SPOTS, KOŠICE
Pavol Mészáros: Košické výmenníky pokračujú
48 ATRIUM – ESTERNI: POD MOSTOM, KOŠICE
Pavol Mészáros: Urban Interventions a mestský zásah pod mostom
52 MICHAL MIHAĽÁK – JÁN KANÓCZ: REKREAČNÁ CHATA MAŠA, NIŽNÝ KLÁTOV
Juliana Berberich Sokolová: Ľahkosť letných mesiacov a stavieb
58 JIŘÍ SOUKUP: LOVECKÝ AREÁL, RADĚJOV-PUSTÉ
Ivan Gogolák: Lovecká samota
INFORMÁCIE
64 DOMY PRE ĽUDÍ – HUMÁNNA BYTOVÁ VÝSTAVBA V RAKÚSKU
64 A3UM OPÄŤ NA OBRAZOVKÁCH
65 SVETOVÝ DEŇ ARCHITEKTÚRY V RÉŽII SAS
65 1X1 PAVILÓN
RECENZIE
66 ALENA KUBOVÁ-GAUCHÉ: KNIHA O LEGENDE
67 ONDŘEJ BENEŠ – OLDŘICH ŠEVČÍK: ARCHITEKTURA A AUTOMOBIL JAKO FENOMÉN MODERNÍ DOBY
INÁ KULTÚRA
68 KATARÍNA TRNOVSKÁ: DIZAJN OSLAVUJE V SEPTEMBRI!
70 BRANISLAV ŠTĚPÁNEK: NEPOKOJNÝ ĽUBO STACHO
71 IVANA TLÁSKALOVÁ ZAVILLOVÁ: SPRAVODAJSTVO Z PRAHY
71 IMRO VAŠKO: ARCHITEKTÚRA POHYBLIVÉHO OBRAZU – ERÓZIA ELÍT
ENGLISH SUMMARY
72 ARCHITECTURE AND LEISURE TIME

Klíčová slova: