ArchiNEWS 1/2012

Středa, 13. Červen 2012 - 18:09

Sázka na nové postupy! Opravdu?

Na podzim roku 2008 vyplnila český mediální prostor krize, aspoň v podobě titulků a headlinů. Téměř čtyřleté období ukončila rázně MF Dnes v pátek 6. dubna 2012, jak jinak než zase titulkem. Článek pod ním vysvětlovat, že ČSÚ přepočítal data, se kterými pracuje, a předchozí očekávání poklesu změnil na růst. Život bohužel/bohudík není tak jednoznačný ani jednoduchý, ale ať už je to s krizí jakkoli, nedá se říci, že by české stavebnictví, potažmo projektování, zažívalo boom (taktéž k 6.4. ČSÚ uvádí 16% pokles stavební výroby). Ovšem pozitivní pohled na situaci říká, že krize slouží k pročištění prostředí, nastavení nových, lepších a efektivnějších postupů. Několik let "u dna" je jistě dostatečně dlouhá doba na rekapitulaci, zda je to pravda anebo ne. Vrátili jsme se ke 2D, 3D nikdo nezaplatí, je jeden z postojů reprezentujících české projektanty. Názor podnětný, zvláště v situaci, kdy jeho nositelé vesměs 3D technologií disponují, tedy ta již byla zaplacena a jediné, co je třeba, je ji využívat. Názor podnětný pro nás, dodavatele IT, protože jej nelze vnímat jinak než jako impulz k tomu, abychom byli ještě aktivnější a srozumitelnější ve vysvětlování co to je archicadovské 3D. Že to je BIM, že to je efektivnější a úspornější způsob projektování oproti 2D rýsování, že to je cesta z krize.

Další postoj není slyšet, zato je vidět. Například jihlavský ateliér Schrapnel využívá 3D iVisit prezentací pro zpracování svých projektů (např. zde). To až tak výjimečné není. Výjimečný je přístup, aspoň tak jejich stránky působí, kdy zpětně převádějí portfolio svých projektů a realizací do 3D iVisit virtuální reality. Doufám, že jeden z uvedených přístupů se projeví ve více viditelných změnách, než doposavad. Ať už to bude více bankrotů nebo více prosperujících ateliérů. Jinak bychom museli připustit, že stávající a jaksi neměnná situace není krize, ale normální stabilizované prostředí. Těm, co představa tohoto stabilizovaného čehosi nesedí a chtěli by měnit a vylepšovat doporučuji knihu Waltera Isaacsona Steve Jobs. Jobsův přístup k podnikání, kdy nadšení z něčeho, co ještě neexistuje, přenese na jiné a své vize a představy dokáže (většinou) nejen zrealizovat, ale i proměnit ve velmi komerčně úspěšné produkty, je velmi inspirativní.

Tomáš Lejsek
ředitel CEGRA

Více najdete na www.ArchiNEWS.cz.