Architekti CZ: Ekologie a udržitelnost - 16. díl - Chybík, Krištof

Středa, 26. Srpen 2015 - 0:00
| Napsal:

Ondřej Chybík a Michal Krištof zřetelně oddělují pojmy trvalá udržitelnost a nízkoenergetický dům.

Architekti CZ: Ekologie a udržitelnost - Ondřej Chybík, Michal Krištof

Jak moc je pro vás důležitá ekologie a udržitelnost?
M: Udržitelnost je pro nás velmi důležité téma. Snažíme se navrhovat domy a území tak, aby byly udržitelné po stránce ekonomické, sociální i ekologické. Ve smyslu odpovědnosti k životnímu prostředí by to měla být samozřejmost pro každého, tak, aby naším chováním nebyly zatížené následující generace.

Při studiu v Belgii jsem se tématu udržitelnosti podrobně věnoval. Často jsme tam i dost kriticky probírali otázky související s technologiemi, složitost recyklace solárních panelů, extrudovaného polystyrenu a podobně. Snažíme se mít na celou tematiku široký a rozumný pohled.

O: Udržitelnost je totiž daleko komplexnější téma než pouhý fokus na nízkoenergetické standardy.

M: Adam Gebrian říkal, že lepší je postavit sto „hloupých“ levných domů ve správných souvislostech než sto „inteligentních“ domů ve špatných souvislostech. I když má mrakodrap v Abú Dhabí certifikát úspornosti, nikdy trvale udržitelný nebude.

Pan profesor Koleček nám kdysi říkal, že jednou z nejdůležitějších věcí, kterou by se měli studenti naučit, je zodpovědnost. Možná by se diskuse o potřebě udržitelnosti mohla nahradit diskusí o potřebě zodpovědnosti každého architekta. Zodpovědnosti vůči místu, které transformuje, a vůči penězům a energii, s nimiž pracuje. A také vůči lidem, pro které tvoří.

Text byl převzat z knihy Architekti CZ / 20 rozhovorů, jejíž vznik byl podpořen grantem Studentské grantové soutěže ČVUT v Praze (č. SGS14/085/OHK1/1T/15 - Principy tvůrčí práce současných českých architektů).