ERA21 1/2016 - Osvobozený prostor

Čtvrtek, 3. Březen 2016 - 10:38
| Napsal:

Vyšlo první letošní číslo časopisu ERA21! Tentokrát převážně na témata přesahující architekturu a urbanismus směrem k sociologii, jako například vztah gender-město, mužské a ženské vnímání prostoru či role architektek ve společnosti.

ERA21 1/2016 - Osvobozený prostor

Osvobozený prostor

Petra Hlaváčková

Tématy prvního čísla roku 2016 jsou architektura a plánování města ve vztahu ke specifickým potřebám žen a mužů. Jejich reflexe může pomoci vytvářet osvobozený veřejný prostor. Nebudeme se však věnovat velkým urbanistickým zásahům do krajiny či města bez vztahu ke každodennosti. Ukážeme malé proměny s velkým dosahem a představíme přístupy, které vedou k vytvoření prostředí příjemného pro různé uživatele s různými požadavky. Jak ulehčit pohyb po městě osobě pečující a zároveň pracující? Jak navrhnout park, který by mohly využívat všechny věkové, genderové i sociální skupiny? Co může ženám žijícím na předměstí přinést Nový urbanismus?

Nejde nám však jen o osvobození fyzického prostoru města, ale i veřejné rozhodovací a profesní sféry v oblasti architektury a plánování. Zde je v současnosti méně žen, a jejich cenné zkušenosti a názory tak nejsou dostatečně slyšet. Otázkou je, jak docílit jejich většího zastoupení ve vedoucích pozicích anebo v architektonických soutěžích, a také to, jestli jsou tyto hierarchické struktury často založené na meritokracii vůbec lákavé. A nabízejí ženám a mužům dostatek možností skloubit rodinný a profesní život?

V historii feministického hnutí můžeme najít mnoho inspirace k proměně klasických institucionálních modelů. Projevuje se také ve struktuře a zaměření některých ženských profesních organizací pro architekturu a urbanismus. Jejich principy jsou založeny na spolupráci v týmu spíše než na hierarchizaci a autoritách, upřednostňují zplnomocňování před mocí, mezioborovost před vymezením disciplín, kritickou teorii před heroickými dějinami umění a sociální přínos architektury před čistotou stylu. Důležitým tématem je také sociální (ne biologická) podmíněnost genderových rolí ve společnosti.

Město je místo proměny a pružnosti forem a s ním spojená politika péče se týká prostorových i tělesných projevů. A tato hlediska umožňují reflektovat rozdílným způsobem životy žen a mužů různého věku a sociálního postavení.

OBSAH časopisu ERA21 1/2016

7 editorial / Petra Hlaváčková
8 aktuality
10 recenze
14 detail – Dům s loftem. Rekonstrukce a modernizace pozdně secesního domu na Masarykově náměstí v Ostravě – David Průša, Alena Mazalová / Platforma architekti /
18 intro – Nestálé struktury – Vessna Perunovich
20 teorie – Kritická prostorová praxe – Jane Rendell
22 rozhovor – Rovnoprávně sdílené město. Rozhovor Miloty Sidorové s Evou Kail
25 praxe – Pohodlné ulice. Pilotní projekt genderového mainstreamingu v Mariahilf ve Vídni
28 realizace – Všichni v jednom parku. Rudolf Bednar Park ve Vídni – Hager Partner AG
30 rozhovor – Sociální aspekt je důležitější než forma. Rozhovor Miloty Sidorové s Julií Nuler
33 realizace – Náš prostor. Bytový dům na Niederbarnimstraße v Berlíně – Christoph Wagner, Wenke Schladitz
36 rozhovor – Genderový mainstreaming v českém prostředí. Rozhovor Petry Hlaváčkové s Monikou McGarrell Klimentovou
38 průzkum – Ženy pražského veřejného prostoru – Milota Sidorová / Women Public Space. Prague /
40 iniciativa – Síťování. Ženské organizace v architektuře a urbanismu
44 historie – Nesmát se a nemávat rukama – Pavel Pospěch
46 studie – Gender v socialistických městech práce – Blanka Nyklová
49 studie – Reforma předměstí. Činí Nový urbanismus ženy silnějšími? – Dan Trudeau, Charlotte Fagan
50 praxe – Měřítko: žena. Navrhování staveb podle Ernsta Neuferta – Kateřina Čechová, Adam Hašpica
51 praxe – ČuratLépe. Problematika močení ve veřejném prostoru – PeeBetter, Urgent.Agency
52 idea – Vlastní místo – Cynthia Tom
64 příloha – Mezinárodní veletrh Aqua-Therm Praha 2016
66 trendy
74 příloha – AMPER 2016 ve znamení SMART CITY technologií a řešení
78 příloha – Akustický komfort ve vztahu ke konstrukčnímu detailu – Petra Berková
86 příloha – Bazénové rekonstrukce – varianty řešení a způsob provádění – Marie Veselá
92 realizace – Dvojí geometrie. Administrativní budova Enterprise Office Center v Praze – Vladimír Krátký