ERA21 2019/4: Postdigitální architektura

Úterý, 1. Říjen 2019 - 0:19
| Napsal:

Čtvrté letošní číslo magazínu o architektuře ERA21 nese název Postdigitální architektura.

Postdigitální? 

Termín „postdigitální“ odkazuje k dnešní zdánlivě nepřehledné situaci vzniklé dopadem komputerizace a digitalizace na většinu lidských činností. Postdigitální nepředstavuje antitezi k digitálnímu, jakou bylo postmoderní k modernímu, a není ani jeho zřeknutím se a návratem k analogickému. Je poučeným (kritickým) a tvořivým pokračováním digitálního v hybridním prostoru spolupráce mezi strojovým a lidským, digitálním a analogickým, komunikačním a materiálním, globálním a lokálním, generickým a specifickým, vysokým a nízkým, vyspělým a rozvojovým, průmyslově vyráběným a DIY... 

Obsah tohoto čísla časopisu se pokouší reflektovat, co by termín „postdigitální“ mohl znamenat v oblasti architektury. Ilustruje pole možností soudobého architektonického uvažování, jeho návaznosti na společenskou, kulturní a politickou situaci, vzdělávání a výzkum, až po spekulativní praxi na rozhraní toho, co lze ještě za architekturu považovat a kde již jsou architektonické prostředky využívány s jiným než architektonickým záměrem. Textovou část časopisu tvoří eseje a rozhovory, které dávají do souvislostí digitální technologie a politickou agendu, odkrývají infrastrukturní logiku velkých digitálních platforem, nahlížejí média z materiálního pohledu a architekturu z pohledu médií či sledují, jak výpočetní technologie a umělá inteligence ovlivňují soudobý performativní design a vedou ke vzniku nových oborů humanitních věd. Výklenky mezi textovými příspěvky vyplňuje výběr projektů s autorskými komentáři, které odrážejí mnohost architektonických přístupů vztahujících se k tématu – od akademických výzkumných projektů přes příklady spekulativní praxe po přesahy do jiných profesí. Jejich výstupy zahrnují tvorbu objektů, instalací a scénografií, práci se strojovým učením a robotikou či vývoj softwaru a dokumentaci událostí. 

Jakub Kopec 

OBSAH časopisu ERA21 4/2019 

7 editorial – Jakub Kopec 
8 aktuálně 
14 realizace – Návrat ikony. Obnova Památníku Tomáše Bati ve Zlíně – Petr Všetečka / TRANSAT architekti / 
18 intro – Jller – Prokop Bartoníček, Benjamin Maus 
20 východiska – Oběma směry zároveň – Jakub Kopec 
22 experiment – Kódy odívání – Danica Pišteková 
24 esej, projekty – Bylo nebylo… šťastně až do smrti – François Roche 
32 esej – Obama versus nezodpovědnost. Může sebeovládání zvítězit nad chamtivostí? – Bernard Cache 
36 experiment – Robotické dřevo – Ramon Elias Weber, Samuel Leder 
38 esej – Věci, které by neměly vždy fungovat – Keller Easterling 
41 praxe – Forenzní architektura 
44 film – Limbo – ScanLAB Projects 
46 rozhovor – Musíme působit současně na různých úrovních. Rozhovor Lukáše Likavčana s Jussim Parikkou 
49 experiment – Úlopolis – Asya Ilgün 
50 praxe – Postdigitální kukla – Marjan Colletti 
52 rozhovor – Technologie byly vždy hnací silou změn. Rozhovor Ireny Hradecké s Liamem Youngem 
56 projekt – Ornamenty postantropocénu. Studentské práce ateliéru Architektura III Vysoké školy uměleckoprůmyslové v Praze  
58 projekt – Postcrafted. Architektura materiální transformace – Barbora Indráková 
59 rozhovor – Snažím se tvořit budoucnost, ve které chci žít. Rozhovor Imricha Vaška a Jakuba Kopce s Gregem Lynnem  
64 projekt – Projektory – John May, Zeina Koreitem / MILLIØNS / 
66 projekt – Za jinou architekturu. Umělá inteligence jako nástroj pro navrhování architektury – Benjamin James 
68 aplikace – Finch – Jesper Wallgren / Wallgren Architekter / 
69 rozhovor – Akademické prostredia s informáciami neobchodujú, ale tvorivo pracujú. Rozhovor Jakuba Kopce s Monikou Mitášovou a Marianem Zervanem 
72 idea – Archiv afinit – Andrew Kovacs 
84 trendy 
98 příloha – Interiérové dveře: funkce a estetika – Iva Bastlová 
106 příloha – Návrh oken a dveří – současná legislativa – Ladislav Platil 
116 příloha – Rekonstrukce bytových jader panelových bytů – Jan Ranný
144 realizace – Dům s bleskem. Bytový dům s lofty – Ondřej Chybík, Michal Krištof / Chybík+Krištof /