ERA21 3/2013 - Krajiny her

Pátek, 7. Červen 2013 - 0:00
| Napsal:

Nejen architekti, ale už i politici a neziskové organizace si uvědomují, že úspěšné řešení problémů architektury a urbanismu úzce souvisí se schopností tento obor lidem srozumitelně přiblížit.

ERA21 3/2013 - Krajina her

Leckde se proto snaží již od raného věku pěstovat zájem o tvorbu prostoru a problematiku plánování skrze workshopy a výstavy, ale i skrze realizace, v nichž si děti nacházejí své vlastní místo.

Inspirativní prohlížení slabikáře asociací na téma děti a architektura vám přeje

Marcela Steinbachová, odpovědná redaktorka

Jaké by to bylo, kdyby...

Margit Schwarz

Jaké by to bylo, kdyby…
děti udělaly z mateřské školy laboratoř světa
děti ukázaly dospělým, jak se cítí, když jsou v úzkých
děti hrou vytvářely nové prostory           

dospělí zapojili do procesu tvorby prostoru děti, které jsou mistry v hraní, a prázdná místa se proměnila učební pomůcky
děti a starší lidé společně nalezli místa, kde si mohou vyprávět
děti dostaly do rukou materiál a nářadí ke zhotovení jednoduchých věcí

si mladí lidé přivlastnili veřejný prostor a spolu s dospělými, bankéři, punkery a matkami vytvořili debatní fóra,
kde by se dostalo sluchu „originálům“
mladí lidé založili radu pro městské plánování, v níž by spolupracovali s odborníky
mladí lidé řekli NE požíračům zdrojů
dospělí mladým lidem důvěřovali a přenechali jim zodpovědnost v takové míře, jakou jen mohou unést

… uvědomělé a kompetentní zacházení s PROSTOREM bylo součástí kultury a jejich vztahů?

OBSAH časopisu ERA21 3/2013

5       editorial / Margit Schwarz /
6       aktuality
8       recenze
12     průvodce – Vídeň aktuálně! – Anneke Essl
14     intro – Domeček pro panenky – Heather Benning
16     výzkum – Architektura pro děti. Vztah dítěte k prostředí staveb – Ismail Said
18     manifest – Jiná pedagogika si zaslouží jiné budovy
22     historie – Vzhůru do vesmíru! Funkční plastiky v ČSSR – Jan Wollner
25     vize – Kdyby – Christine Aldrian-Schneebacher
26     realizace – Geopark v norském Stavangeru – Siv Helene Stangeland, Reinhard Kropf, Randi Augenstein, Berta Gonzalez, Mercedes Pena / Helen & Hard /
29     realizace – Superkilen, revitalizace veřejného prostoru v Kodani – TOPOTEK 1 + BIG + Superflex
32     realizace – Továrna na mládí v Meridě – José Selgas, Lucía Cano / SelgasCano /
36     realizace – Pavučiny pro radost z pohybu
38     historie – Hračka a svět dítěte – Marie Míčová
41     teorie – Zprostředkovávání architektury dětem a mladým lidem – Martina Nadansky
48     rozhovor – Rozhovor Margit Schwarz s Elisabeth Gaus-Hegner aneb Jak přibližovat architekturu dětem
52     praxe – Inspirace ze zahraničí – Barbara Feller
54     projekty – Objevování architektury
61     anketa – Anketa o vzdělávání v architektuře
62     idea – Umění – Krištof Kintera
70     trendy
78     příloha – Zateplování budov z hlediska požární bezpečnosti – Isabela Bradáčová, Petr Kučera
86     příloha – BEMS: systémy na úsporu energií v inteligentních budovách – Michaela Vinšová
90     příloha – Novinky v oblasti požární bezpečnosti staveb – Isabela Bradáčová, Petr Kučera
94     příloha – PEN: průkaz energetické náročnosti – Roman Šubrt

Klíčová slova: