Novinky a názory / historie a teorie

ERA21 2020/1: Krajiny logistiky

První letošní číslo časopisu o architektuře ERA21 nese název "Krajiny logistiky". Zabývá se otázkami logistických skladů, velkých hal a dalších areálů, které mění podobu současné krajiny.

ERA21 , 10. 3. 2020

Krajiny logistiky

Za poslední čtyři roky se u nás celková plocha skladů zdvojnásobila. Česko má strategickou polohu v těsné blízkosti jednoho z nejbohatších regionů, nabízí však levnější pozemky, nižší stavební náklady, dostupnou, ale méně sociálně chráněnou pracovní sílu, stabilní, ale slabé regulační nástroje – ideální podmínky pro vznik dalších a dalších logistických center. Kromě už ustáleného spojení Česko – montovna Evropy můžeme mluvit o naší zemi také jako o jejím pomyslném překladišti.

Logistické parky, areály obrovských hal, které každý z nás mimoděk vídá cestou k jiným cílům a často míjí bez většího zájmu, nejsou ničím jiným než odrazem současné ekonomiky a kultury. Jako takové nemohou být jednoduše odsouzeny ani „vyřešeny“. Na následujících stránkách se pokoušíme zachytit kontext tohoto fenoménu, který tak radikálně proměňuje současnou krajinu. Věříme, že architektura jako disciplína, která skládá sklady dohromady, je rovněž může podrobit kritickému rozkladu. Na jedné straně logistiku v prostoru reprezentují banální materialita, forma a přízemnost stavebních a plánovacích procesů, na straně druhé abstraktní planetární řetězce, technologické utopie a robotizace. Obě roviny jsme se snažili v rámci tohoto čísla přiblížit, a poskytnout tak čtenářům poměrně kritickou skicu obrazu krajin logistiky.

Pojmenování tohoto čísla vychází z názvu výstavy, která proběhla minulý rok v pražské Galerii VI PER. V návaznosti na ni jsme připravili česko-anglickou publikaci Ocelová města: architektura logistiky ve střední a východní Evropě, která vyjde letos v březnu. Kromě nás do ní přispěla řada českých i světových autorů, a to nejen architektů. Kateřina Frejlachová, Miroslav Pazdera, Tadeáš Říha, Martin Špičák

OBSAH časopisu ERA21 1/2020

7 editorial – Kateřina Frejlachová, Miroslav Pazdera, Tadeáš Říha, Martin Špičák

8 aktuálně

14 diskuze – Nejedná se o krátkodobou aktivitu. Diskuze šéfredaktorů časopisu ERA21. Moderuje Karolína Vránková

18 intro – „Vznešenost“ – Christoph Morlinghaus

20 esej – Asfalt, beton a jiné horniny. Přírodní historie logistiky – Tadeáš Říha

24 fotoesej – Ocelová města – Zdeněk Porcal / Studio Flusser /

26 reportáže – Příběhy logistiky – Kateřina Frejlachová, Martin Špičák

31 rozhovor – Okolní krajina nás formuje. Rozhovor Kateřiny Frejlachové a Martina Špičáka s Tomášem Lohniským

34 historie – Borská pole. Heroické plánování v překotných devadesátkách – Milan Svoboda

35 studie – Nová propojení v automatizované krajině logistiky – Jesse LeCavalier

38 prognóza – Urbanismus podle Amazonu. Patenty a totalizovaný svět budoucnosti podle technologických gigantů – Matthew Stewart

40 fotoreportáž – Pracovní nástroje – Jan Kolský

42 ilustrace – Dobrovíz: bez ladu se skladem – Lynda Zein

44 esej – Hledání svobody v globální samoobsluze – Margherita Marri, Andrea Mologni / CAPTCHA /

46 esej – Podlaha.dwg – Keller Easterling

48 kontext – Krajina 2.0 – Wilhelm Klauser

52 idea – Googlebursko – Luigi Savio, Mattia Inselvini, Marcello Carpino, Davide Masserini / (ab)Normal /

62 trendy

72 příloha – Klíčové detaily nejen u zděných staveb z pohledu statika – Zuzana Hejlová

78 příloha – Psychoakustika ve velkoprostorových kancelářích – Iveta Králová

96 realizace – Restart. Administrativní komplex Vlněna v Brně – Václav Hlaváček / Studio acht /

  • autor: ERA21 *
  • publikováno: * 10. 3. 2020
  • zdroj: * Tisková zpráva

Klíčová slova:

časopis ERA21 ERA 21 časopis

Mohlo by vás zajímat

Generální partner
Hlavní partneři