Jihočeské město Velešín hledá městského architekta

Středa, 30. Říjen 2019 - 10:04
| Napsal: | Zdroj: Tisková zpráva

Město Velešín vypisuje dvoukolové výběrové řízení na pozici městského architekta a vyzývá zájemce splňující požadovanou kvalifikaci k předložení přihlášky do výběrového řízení na obsazení této pozice v termínu do pátku 10.1. 2020. 

Výkon činnosti v rámci této pozice bude prováděn na základě smlouvy o poradenské a konzultační činnosti v oblastech architektury a urbanismu v předpokládaném rozsahu 30 hodin měsíčně. Městský architekt by se měl podílet především na vytváření koncepčních dokumentů města, přípravě veřejných zakázek a dále poskytovat odborné konzultace vedení města, popř. i soukromým stavebníkům. Na základě přihlášek vybere vhodného uchazeče komise složená ze zástupců města a dále přizvaní odborníci, kteří již mají s touto pozicí zkušenosti. „Záleží nám na udržitelném rozvoji města a přínos městského architekta jako odborného spolupracovníka je v tomto nesporný“, myslí si starosta Petr Vágner. 

Město Velešín leží v okrese Český Krumlov na západním břehu vodní nádrže Římov. V současnosti má katastrální výměru 1323 ha, včetně místních částí, a žijí zdenecelých 4000obyvatel. S pokračující stavbou dálnice D3 a IV. železničního koridoru se z něj stává poměrně atraktivní místo k bydlení i podnikání, s dobrou dopravní dostupností do celého Jihočeského kraje. V souvislosti s tím bude v následujících letech potřeba spolupracovat na jeho celkovém rozvoji, jehož nedílnou součástí budou architektonická a urbanistická koncepce i konkrétní veřejné stavby a veřejná prostranství, jako je například rekonstrukce kulturního domu a hlavního náměstí.  Městský architekt by měl svoji činnost zahájit na jařeroku 2020.

Bližší informace naleznete zde.