No comment: Podpora otevřenému dopisu Ivana Kroupy

Čtvrtek, 1. Říjen 2015 - 0:00
| Napsal:

Na otevřený dopis Ivana Kroupy reagovali Tomáš Novotný a Jakub Koňata, kteří společně s Tomášem Zmekem vedou jeden z ateliérů na FA ČVUT.

Fakulta architektury ČVUT v Praze - interiér

Vážení kolegové,

před týdnem nás oslovil otevřeným dopisem Ivan Kroupa. Ve svém dopise akademické obci FA ČVUT popsal martyrium se schvalováním svého projektu dvěma odbornými poradními orgány obou památkářských pracovišť. Očekávali jsme smršť reakcí, protože Ivan, bez jakýchkoli taktických zábran, napadl nejen proces, ale také postoj svých kolegů, od kterých, stejně jako my, očekával spíš podporu. S výjimkou okamžité odpovědi profesora Dully panuje ale tíživé ticho. Akademická obec mlčí!

Bez ohledu na jména dopisem oslovených architektů, které máme osobně velice rádi a jejich práce si vážíme, přemýšlíme o povaze a smyslu památkové péče a jejích mnohdy zvrácených výstupech (takovou zkušenost máme všichni). Protože tuto zásadní otázku dlouhodobě neumíme vyřešit, neshodneme se ani na formulaci problémů, klademe otázky konkrétní, týkající se samotného domu a práce komisí, které nás, po přečtení Ivanova dopisu napadají.

- Proč se dvě početné skupiny odborníků (NPÚ 27, MHMP 15) schází kvůli škole z devatenáctého století, z hlediska památkové péče naprosto tuctovému objektu, kterých jen v Praze najdeme deset (možná schválně přeháním), jako by šlo o Rudolfinum nebo Národní divadlo? Navíc v sousedství s, památkáři odsouhlasenou, stavbou na rohu Národní třídy?

- Jaké je personální složení těchto komisí, kolik architektů v nich zasedá (10 resp. 8), kolik z nich je opravdu respektovaných praktikujících architektů (3 a 3). Jejich přítomnost, obhajitelná pouze vysokou prestiží a morální bezúhonností, má být zárukou odborného přečtení projektu a jeho vysvětlení zúčastněným teoretikům a historikům architektury a především pak přítomným odborníkům příbuzných oborů (restaurátorům, archeologům atp.) ?

Protože novou Umprum Ivana Kroupy známe, členem architektonického týmu je také náš kolega Tomáš Zmek, rádi bychom, aby mohli svůj projekt představit akademické obci na veřejné prezentaci na půdě fakulty. Jsme přesvědčeni, že se takovýto projekt v centru Prahy musí realizovat!

Školy architektury na pražské Technice a Umprum vedle sebe existují 130 let, i přes určitou rozdílnost zaměření, nebo právě pro ni, bychom jim přáli vzájemnou loajalitu

V Praze 14. 9. 2015

Tomáš Novotný a Jakub Koňata

Klíčová slova: