S KRUHem za architekturou do Švýcarska

Pondělí, 11. Květen 2015 - 0:00
| Napsal:

Občanské sdružení Kruh do svého programu letos zařadilo jarní výlet za švýcarskou architekturou. Program byl naplněn těmi "nej" stavbami posledních let i řadou tematických retrospektivních ohlédnutí do minulého století. Díky spolupráci s ETH v Curychu se podařilo organizátorům akce skvěle naplánovat setkání české a švýcarské architektonické obce. Studenti z univerzit z ČR a ETH spolu s pedagogy, architekty obou zemí vyrazili na "architour" s fenomenálním výkladem Barbary Petri, Dipl. Ing. Architekti RWTH SIA.

Školní budova Leutschenbach, Christian Kerez, 2009 - foto © Martin Vlček
Fotoalbum: 
e-Science Lab, arch.: Baumschlager Eberle, 2008 - foto © Martin Vlček
e-Science Lab, arch.: Baumschlager Eberle, 2008 - foto © Martin Vlček
e-Science Lab, arch.: Baumschlager Eberle, 2008 - foto © Martin Vlček
e-Science Lab, arch.: Baumschlager Eberle, 2008 - foto © Martin Vlček
Löwenbräu,arch.:  Gigon/Guyer, Atelier WW,  Curich-West, 2012 - foto © Martin Vlček
Löwenbräu,arch.:  Gigon/Guyer, Atelier WW,  Curich-West, 2012 - foto © Martin Vlček
Löwenbräu,arch.:  Gigon/Guyer, Atelier WW,  Curich-West, 2012 - foto © Martin Vlček
Viadukt s tržnicí, EM2N, 2010 - foto © Martin Vlček
Školní budova Leutschenbach, Christian Kerez, 2009 - foto © Martin Vlček
Školní budova Leutschenbach, Christian Kerez, 2009 - foto © Martin Vlček
Školní budova Leutschenbach, Christian Kerez, 2009 - foto © Martin Vlček
Školní budova Leutschenbach, Christian Kerez, 2009 - foto © Martin Vlček
Vitra-House, Weil am Rhein, Herzog & de Meuron, 2010 - foto © Martin Vlček
Vitra-House, Weil am Rhein, Herzog & de Meuron, 2010 - foto © Martin Vlček
Vitra-House, Weil am Rhein, Herzog & de Meuron, 2010 - foto © Martin Vlček
Vitra-House, Weil am Rhein, Herzog & de Meuron, 2010 - foto © Martin Vlček
Vitra-House, Weil am Rhein, Herzog & de Meuron, 2010 - foto © Martin Vlček
Přístavba školy, Hardau, Curich, EM2N, 2005 - foto © Martin Vlček
Přístavba školy, Hardau, Curich, EM2N, 2005 - foto © Martin Vlček
Vrin, Gion Caminada, stáje - foto © Martin Vlček
Vrin, Gion Caminada, márnice - foto © Martin Vlček
Vrin, Gion Caminada, márnice - foto © Martin Vlček
Vrin, Gion Caminada, tělocvična - foto © Martin Vlček
Vrin, Gion Caminada, tělocvična - foto © Martin Vlček
Vrin, Gion Caminada, rodinné domy - foto © Martin Vlček
letní koupaliště, Riehen, Herzog & de Meuron, 2014 - foto © Martin Vlček
Kunstmuseum Liechtenstein, Vadúz, Morger & Degelo, Christian Kerez; 2000 - foto © Martin Vlček
Zemské fórum a zemský parlament Lichtenštejnského knížectví, Vadúz, arch. Hansjörg Göritz - foto © Martin Vlček

Exkurze odstartovala setkáním na ETH v Curychu a prohlídkou areálu univerzitního kampusu. Rozlehlé laboratoře, zkušebny materiálů, knihovny, modelárny a ateliéry jsou vynikajícím zázemím pro mladé studenty architektury. Nejobdivovanější budovou byla e-Science Lab od architektů Baumschlager Eberle s travertinovými stínícími deskami, které obíhají každé patro budovy. Další zastávkou byla průmyslová oblast Curich-West s areálem Löwenbräu. Na realizaci souboru budov se podílely dvě architektonické kanceláře Gigon/Guyer a Atelier WW.

Ukázka rehabilitace fungujícího městského viaduktu od ateliéru EM2N se nachází kousek od průmyslové oblasti Curich-West. Původní ryze technická stavba se stala městotvorným prvkem - obchodní a galerijní uličkou s pasážemi. Stávající nájemci prostor si sice musí zvyknout, že jim nad hlavou co chvíli projede vlak, ale zdá se, že projekt perfektně funguje. Lidé z blízkého sídliště viadukt a jeho pasáže rádi a hojně navštěvují.

Zajímavý přístup k navrhování školní budovy zaujal Christian Kerez, svou realizací školy Leutschenbach. Na šest ocelových pilířů postavil příhradoviny o výšce celých podlaží a vzájemně je zavětroval, jak můžeme vidět na fasádě. Po obvodě každého patra je z důvodů úniku kontinuální balkón. Velmi překvapivé jsou interiéry s příčkami z profilovaných skel copilit. Třešničkou na dortu je tělocvična na střeše budovy s celoprosklenými stěnami.

V Curychu určitě stála za vidění i další školní budova, tentokrát areálu v Hardau. Zde k původní betonové struktuře MŠ a ZŠ přistavěl ateliér EM2N novou část z pohledového betonu. Zajímavé pokračování původní hřebenové struktury objektu, kdy se na zastřešenou hlavní pasáž váží jednotlivé objekty střídané dvorky, navazuje nová kompaktní část sahající přes tři podlaží s atriovými zahrádkami a nástřešní terasou.

Na programu zájezdu nechyběl ani výlet do německého Vitra-House u Weil am Rhein od ateliéru Herzog & de Meuron a přírodní letní koupaliště v Riehen od téhož ateliéru. Nedaleko těchto lázní se nachází Beyelerovo nadační muzeum od architekta Renzo Piana s fasádou z charakteristického červeného kamene a odlehčenou ocelovo-skleněnou bílou střechou nad vodní hladinou jezírka.

Za zmínku určitě stojí zastávka v horské vesnici Vrin, kde dlouhá léta působí architekt Gion Caminada. Svou novodobou architekturou dřevěných staveb navazuje na místní tradici. Snaha vypořádat se, v charismatické dřevěné horské vesnici, s novodobými zadáními, vedla ke vzniku řady rodinných domů, márnice, tělocvičny, ale i dřevěné telefonní budky a dalších obecních objektů.

Jednou z posledních zastávek zájezdu bylo Lichtenštejnské hlavní město Vadúz, které se od roku 2000 honosí černým kvádrem Muzea umění z vysoce leštěného umělého kamene. Oproti tomuto minimalistickému tvaru bez detailu, stojí opodál Zemské fórum a zemský parlament Lichtenštejnského knížectví od architekta Hansjörga Göritze, se sympatickou texturou světlých cihel.

Závěrem snad chybí jen shrnutí. V průběhu skvěle organizovaného zájezdu byla k vidění nepřeberná řada kvalitních budov, za což si sdružení KRUH zaslouží uznání a poklonu. Cenné bylo především oživení kontaktů mezi českými a švýcarskými školami architektury. Snad nastal i příznivý posun ve vzdělání studentů, kterým se touto exkurzí otevřely obzory, a možná i potenciál dosáhnout na pracovní stáž ve Švýcarsku.