Stavební příručka - druhé aktualizované vydání již v prodeji!

Pátek, 13. Červen 2014 - 16:58
| Napsal:

Souhrn nejvyhledávanějších informací z norem, vyhlášek a zákonů - 2. aktualizované a významně rozšířené vydání mimořádně úspěšné a odborníky velice žádané publikace.

Stavební příručka - 2., aktualizované rozšířené vydání 2014 - To nejdůležitější z norem, vyhlášek a zákonů

Stavební příručka - 2., aktualizované rozšířené vydání 2014 / To nejdůležitější z norem, vyhlášek a zákonů

Kolektiv autorů: Remeš Josef, Utíkalová Ivana, Kacálek Petr, Kalousek Lubor, Petříček Tomáš a kolektiv

V tomto vydání najdete podklady pro projektování dle novýc h legislativních předpisů a další potřebné informace, které v prvním vydání chyběly nebo jim nebylo věnován dostatečný prostor. Autoři přinášejí ucelený a přehledně rozčleněný výběr z nejdůležitějších požadavků a to na základě vlastních projekčních zkušeností, ale i postřehů čtenářů prvního vydání. Najdete zde vymezení stavebních ploch, minimální světlé výšky, krytí inženýrských sítí i třídy betonu a oceli. Významně je posílená je stať stavební fyziky.

256 stran, 249 Kč

V knize mimo jiné najdete:

• Typologie prostor bytu
• Bezbariérové stavby
• Parkovací stání
• Vzájemné odstupy staveb
• Stropní konstrukce
• Schodiště a šikmé rampy
• Střechy
• Komíny
• Ochranná pásma
• Podlahy
• Tíhy a hmotnosti materiálů
• Beton a betonářská ocel
• Počty zařizovacích předmětů
• Stavební fyzika
• Energetické hodnocení budov

Více ZDE

Při nákupu přes e-shop uveďte heslo: PŘÍRUČKA a získáte slevu 15%!

Klíčová slova: