V soutěžní přehlídce FA ČVUT Druhá kůže uspěly bytové domy pro Nový Smíchov, studenti je představili i na Evropském Habitatu

Pátek, 1. Duben 2016 - 0:00
| Napsal: | Zdroj: Tisková zpráva

V úterý 8. března 2016 byly na Fakultě architektury ČVUT v Praze vyhlášeny výsledky studentské soutěžní přehlídky Druhá kůže 2015/16. Vítězný projekt Pavlíny Prokopové se zabývá trvale udržitelným bydlení na pražském Smíchově a byl také jedním z projektů, které FA ČVUT vystavila na Evropském Habitatu.

Vítězka studentské přehlídky FA ČVUT Druhé kůže Pavlína Prokopová - foto © Jiří Ryszawy

Soutěžní přehlídka Druhá kůže již pátým rokem podporuje talentované studenty a studentky a přispívá k reflexi ateliérové výuky a diskusi o metodice navrhování bytových staveb na FA ČVUT. Předmětem přehlídky jsou projekty, které studenti vypracovali v rámci předmětu ATBS - Ateliér bytová stavba. Vedoucí ateliérů letos do soutěže nominovali 28 projektů.

Porota zasedala ve složení Alena Hýblová, Pavla Kvízová (FA ČVUT), Václav Škarda (Atelier K2), Karel Thér (KAAMA) a Zdeněk Zavřel (FA ČVUT) a pro hodnocení studentských projektů stanovila kritéria, kterými byly zřetelnost konceptu návrhu a schopnost studenta jej propsat do výsledného projektu, kvalita dispozičního řešení a čitelnost a obecná srozumitelnost návrhu.

Porota ocenila celkem 8 studentských prací, z nichž 4 včetně 3 vítězných se zabývaly přestavbou stávajícího železničního brownfieldu na pražském Smíchově na udržitelnou obytnou čtvrť. Projekty pro Nový Smíchov řešilo téměř 100 studentů v celkem sedmi ateliérech FA ČVUT. Každý ateliér měl podle urbanistické studie Smíchova (autoři ateliér A69) k dispozici vymezené městské bloky. Cílem bylo navrhnout bytové nebo polyfunkční domy, jež budou respektovat téma městského bloku, budou reprezentovat příslušný charakter prostředí a rozvíjet jeho rozmanitost. Projekty včetně velkého společného modelu vystavovali studenti v rámci mezinárodní konference OSN Evropský Habitat, který se konal minulý týden v Kongresovém centru Praha.

Výsledky soutěžní přehlídky Druhá kůže 2015/16:

  1. Pavlína Prokopová (Ateliér Lábus – Šrámek) - Nový Smíchov
  2. Martina Urbanová (Ateliér Redčenkov – Danda) - Nový Smíchov
  3. Vojtěch Vondra (Ateliér Lábus – Šrámek) - Nový Smíchov

Čestná uznání:

  • Dan Gronwaldt (Ateliér Lampa) - Bydlení v kostce
  • Natálie Najbrtová (Ateliér Rothbauer) - Bytový dům Holešovice
  • Ema Ondráčková (Ateliér 1+XX Koucký, Lisecová) - Nový Smíchov
  • Valerie Heyworth (Ateliér Mádr – Malošíková) - Proluka u náměstí
  • Dagmar Wanglerová (Ateliér Seho – Světlík) - Dům pro Janu Šrámkovou

1. místo: Pavlína Prokopová (Ateliér Lábus – Šrámek) - Nový Smíchov

Z autorské zprávy:
Můj návrh je z velké části ovlivněn orientací ke světovým stranám. Sever směřuje do ulice a jih do dvora. Z tohoto důvodu jsem schodiště umístila na uliční fasádu. Dům má devět pater i s nástavbou a v podzemí se nachází parkoviště, které má tři patra. V dolních patrech jsou umístěny byty menší a směrem nahoru se komfort bytů zvyšuje. V nástavbě jsou pak byty luxusnější. Mým cílem bylo vytvořit dům, který by byl jednoduchý, ale přitom zajímavý a funkční. Kontrastu jsem docílila mezi dolní nepravidelnou fasádou a fasádou nástavby, která je řešena velmi jednoduše, čistě a je více otevřená. Okna jsou zapuštěna dovnitř, díky tomu fasáda působí více plasticky. Dvorní fasáda je více otevřená než uliční. Díky orientaci jsem si mohla dovolit dát bytům lodžie směrem do dvora. Lodžie chrání vnitřní prostor před slunečními paprsky a poskytují intimitu. Představují pro mě v městské zástavbě příjemnější prostor než balkony, poskytují větší míru soukromí. Obývací pokoje jsou s lodžiemi propojeny skleněnými posuvnými stěnami. Kontakt s vnějším prostředím je pro mě důležitý.

Hodnocení poroty:
Porota ocenila celkově vyrovnaný výkon v projektu ve všech úrovních a vyzrálost přesahující úroveň očekávanou u 2. ročníku studia. Mimo jiné: koncept a optimální rozměr opakované schodišťové sekce v daném rozměru proluky ve velkém Smíchovském bloku. Hmotové řešení vysokého domu v řádu obytného bloku – jak na uliční, tak i dvorní straně, navíc podtržené tektonikou fasád, vyzařujících myšlenku řádu x chaosu. Umístění schodiště do uliční fasády napomohlo logice půdorysu všech podlaží i čitelné kompozici fasády. Půdorysné řešení schodišťové sekce umožňuje odlišné dispozice v optimálních rozměrech a návaznosti na střední instalační zónu. Denní osvětlení schodiště je sice zaručeno, ale pozice oken vůči ramenům schodiště je problematická

2. místo: Martina Urbanová (Ateliér Redčenkov – Danda) - Nový Smíchov

Z autorské zprávy:
Konceptem našeho bloku byl systém bydlení, který je znám převážně z Holandska - „high- density low- rise“ tedy vysoká hustota v nízké zástavbě. Pozemek je rozdělen na úzké pásy 8x24m, které tvoří naše jednotlivé parcely. Koncept řešení dvou parcel na hraně náplavky vznikl jako touha po tom, aby i zadní parcela měla výhled na řeku, čehož jsem dosáhla otočením orientace o 45°, a rozdělením na 5 bytových jednotek každou o šířce 4,8m. Jednotlivé byty jsou ve skutečnosti dvě věže spojené skleněným mostem. Část směrem k řece je plně prosklená s možností úplného otevření oken, v této části se byty zakusují do terénu náplavky a vytvářejí tak možnost vzniku zahrad. Zadní část slouží povětšinou jako ložnice a vstup do samotného objektu. Byty se pohybují od 145m2 do 220m2 a jde o byty 4+1, jejichž dispoziční řešení pracuje s minimem dělicích konstrukcí a minimem dveří, jednotlivé funkce jsou rozděleny převážně pomocí schodišť.

Hodnocení poroty:
Porota ocenila nápaditost, velkorysost a lehkost projektu na okraji obytné zástavby Smíchova směrem k vodě, včetně propojení různých úrovní městského parteru (náplavka / úroveň ulic). Autorka zvolila sympatické měřítko pro nábřežní stranu a navrhuje vědomé prolínání soukromého a veřejného prostoru. Tímto způsobem rovněž elegantně definovala zónu ohroženou záplavami na rozdíl od obytných prostorů (hranice 100leté vody). Roztržení objektu do dvou rovnoběžných „vrstev“ souběžně s nábřežím na jedné straně nepochybně napomohla prolínání soukromého a veřejného života, ale má i negativní dopad na pocit soukromí obyvatel domu. Další složitostí je duplikace vertikálních spojení v bytech a znásobení vnějšího povrchu obytné budovy jako celku. Posuzované výkresy jsou trochu schematické a nedávají informace o základní provozní cirkulaci. Porota i přes tyto připomínky ocenila především svěžest konceptu celé obytné skupiny.

3. místo: Vojtěch Vondra (Ateliér Lábus – Šrámek) - Nový Smíchov

Z autorské zprávy:
Bytový dům na Smíchově stojí v nároží kompaktního městského bloku, který je součástí návrhu konverze území bývalého nákladového nádraží. Svou formou se nesnaží být jedinečným originálem, ale solidním opěrným bodem pro ostatní členy zástavby. Vystoupení obvodových zdí nad výškovou hladinu základního objemu kompozičně zlepšuje poměr mezi hlavní hmotou domu a hmotou ustoupených podlaží. Zároveň hlavní římsa mírně převyšuje vedlejší domy a tím umocňuje efekt definice rohu bloku a podporuje dojem „rostlého“ města, o který usiluje urbanistický koncept lokality. Materiálové řešení parteru vyvolává pocit pevného základu, na kterém spočívá hlavní hmota domu, kterou člení pravidelné rastrové rozložení oken a lodžií. Na fasádu ustoupeného podlaží byly použity panely z povětrnostně odolné oceli, jejichž perforace rozptyluje agresivní kontrastní světlo v interiéru, čímž podněcuje využití přirozeného světla po celý den s ohledem na jihozápadní orientaci fasád domu.

Hodnocení poroty:
Projekt v nároží robustního obytného bloku vyzařuje homogenní vyváženost. Půdorysné řešení rohového domu je dobře dimenzováno a dává dostatečný prostor jednotlivým bytům, jejichž flexibilitě mohla být věnována větší pozornost. Prolínání dvou materiálově odlišných fasád působí celkem přirozeně. Zásadní námitku je třeba vznést u vícevrstevnaté fasády ve vyšších patrech na východní straně. Jedná se o sporné denní osvětlení skrze kortenovou clonu a pochybné využití rozdělené terasy. Další připomínkou je poddimenzované denní osvětlení schodiště a zvuková izolace mezi ložnicovou částí bytu a výtahovou šachtou.

Galerie všech nominovaných projektů najdete zde.