Samuel Netočný

Profese/povolání: 
Architekt
Stručný popis/motto: 
Štúdia v Brne, Brightone a vo Viedni umožnili Samuelovi Netočnému obsiahnuť celú šírku oblasti architektúry. Brnenská univerzita sa zameriava na technickú stránku stavania. Brightonská škola otvára koncepčné myslenie a Akadémia výtvarných umení vo Viedni sa snaží zasadiť architektúru do širšieho politického, ekonomického a sociálneho kontextu. Popri štúdiu spoločne s priateľom a kolegom Vojtěchom Jemelkom sformulovali programový manifest lokalizmu a pod značkou KKKD (Koncept krajiny kultúrne dedičnej) rešeršujú ľudovú architektúru. Preferujú pragmaticko-romantický pohľad a zameriavajú sa na hľadanie funkčných princípov architektúry bez architektov. Sú presvedčený, že estetická kvalita týchto stavieb vzniká cieleným výberom konštručných detailov, citlivom umiestnení stavby vzhľadom na prírodné pomery a využivaním poznatkov dedených po generácie. Popri tom dopĺňaju krajinu drobnými sakrálnymi objektami. Samuel Netočný pristupuje ku klientovi individuálne a k miestu pokorne. Snaží sa o k
+1
0
-1