Architektura / rodinné domy

11. ročník studentské soutěže VELUX Život pod střechou zná své vítěze

Na konci školního roku byly slavnostně oznámeny výsledky již 11. ročníku soutěže Život pod střechou, kterou každoročně pořádá společnost VELUX. Každé úterý a čtvrtek vám v tomto seriálu detailně představíme vítězné a oceněné projekty.

VELUX Česká republika, s.r.o. , 30. 7. 2015

V letošním roce se vyhlášení uskutečnilo v unikátních prostorech Sono Centra, které svým neotřelým designem tvoří jednu z nejzajímavějších budov v Brně. I tentokrát byl o soutěž velký zájem, přihlásilo se přes 230 studentů.

Život pod střechou je jedinečnou soutěží, která dává příležitost studentům středních a vyšších odborných škol stavebního zaměření prezentovat před odbornou porotou své projekty staveb zaměřených na kvalitu denního osvětlení. Předmětem soutěže jsou projekty domů, kde denní světlo a přísun čerstvého vzduchu přichází do objektu střechou prostřednictvím výrobků VELUX. Současně představují takové řešení, které je energeticky efektivní a zabezpečí trvale optimální vnitřní prostředí pro zdravé a pohodlné užívání.

Porota ocenila grafickou úroveň projektů

Porota během tříkolového posuzování konstatovala vysokou grafickou úroveň předložených projektů a slibné koncepční myšlení budoucích architektů a inženýrů. „V přehlídce působily přesvědčivěji formálně uměřenější návrhy, stejně jako ty s důrazem na přírodní materiály a ekologicky šetrný přístup. U oceněných prací jsou použity produkty VELUX smysluplně, což bylo jedno z hlavních kritérií při posuzování přihlášených projektů,” uvádí Ing. arch. Jan Kratochvíl.

1. místo

Vítězem 11. ročníku soutěže Život pod střechou se stal, stejně jako v předešlém roce, Jiří Formánek ze SPŠ stavební Opava s projektem nazvaným Ars Coffea. Pod odborným vedením Ing. Tomáše Fischera navrhl koncept budovy, která je rozdělena do tří traktů – pražírna kávy, galerie a kavárna. Porota ocenila komplexní kvalitu práce od základní kompozice hmot, osazení do okolí, promyšleného dispozičního řešení po střídmé užití materiálů. „Jako jeden z mála objektů se projekt Ars Coffea zabýval i urbanistickým řešením území, využitím brownfields a celkovým přínosem stavby pro komunitu města,” uvádí Ing. arch. Klára Bukolská, architektka společnosti VELUX.

1. místo - Jiří FormánekFoto: eArch

2. místo

Druhé místo si ze soutěže odnesl projekt Jana Škrdlety ze SPŠ Tábor s názvem Nature House For Four. Garantem projektu je Ing. Lenka Včeláková. Autor využívá i tradiční materiál dřevo jak pro konstrukci, tak pro fasádní obklad. Hmotové řešení, kompozice fasád i osazení domu do okolního prostředí je velmi kultivované. Vzdušný dvoupodlažní obytný prostor má vizuální kontakt s venkovním prostředím, je dobře prosvětlený a pracuje s komínovým efektem pro efektivní ventilaci. Prosvětlení celého objektu cíleně reaguje na funkční využití jednotlivých prostor. Přestože podobné výtvarné a technické řešení je běžně prezentováno v odborné literatuře, porota ocenila kultivovanou prezentaci jak po formální, tak po technické stránce v souvislosti s věkem a zkušenostmi soutěžícího.

2. místo - Jan ŠkrdletaFoto: eArch

3. místo

Třetím místem ocenila porota Pavla Chudého ze Střední průmyslové školy stavební Hradec Králové, tentokrát za výukový pavilon pro designéry s názvem Oppo A. Práci vedla Ing. Ludmila Rejsková. Návrh reaguje na současné trendy ve světové architektuře. Velkorysá organická forma nepůsobí prvoplánově, ale adekvátně reaguje na vnitřní funkční náplň. Vtipně je řešen bezbariérový přístup do budovy. Montovaná ocelová konstrukce je šetrná k okolnímu prostředí jak při výstavbě, tak při demontáži stavby. Projekt je prezentován profesionálně a vypovídá o vyzrálosti a odborném přehledu autora. Přestože jsou zřejmé inspirační zdroje, porota považuje práci za nadstandardní.

3. místo - Pavel ChudýFoto: eArch

Odměny

Při udělení odměn porota ocenila individuální přístup k řešení domů, kde se studenti zabývali různými přístupy k návrhu domu. Přestože podobná architektonická a technická řešení jsou běžně prezentována v odborné literatuře, porota ocenila kultivovanou prezentaci jak po formální, tak po technické stránce s ohledem na věk a zkušenosti soutěžících.

Jednu z odměn si odnesl Michal Fajtl ze Střední průmyslové školy stavební České Budějovice, jehož odborným garantem je Ing. arch. Jiří Mysliveček. U projektu nazvaného Rezidence v horách porota ocenila zdařilou integraci souboru staveb do terénu, střídmost tvarů, dobré propojení interiérů s exteriérem a kultivované pojetí fasád. Velkorysé řešení dispozice i vyřešení funkční vazby vytváří prostor pro pohodlné užívání. Řešení prosvětlení je promyšlené, maximálně využívá potenciál střešních oken ve středu dispozice a nad bazénem.

odměna - Michal FajtlFoto: eArch

Odměnu obdržel také návrh klasického rodinného domu s obytným podkrovím, nazvaný Modern House, Tomáše Juchelky ze SPŠ Opava, kterému dal autor zcela současný výraz. Vedoucím projektu je Ing. arch. Tomáš Fischer.

odměna - Tomáš JuchelkaFoto: eArch

Výtvarné pojetí základní hmoty a fasád domu, které je podpořeno i volbou použitých materiálů, ocenila porota u projektu House In The Woods Tomáše Klanici ze SPŠ Opava, jehož odborným garantem je Ing. arch. Tomáš Fischer.

odměna - Tomáš KlanicaFoto: eArch

Projekt s názvem EKO Plus řadový dům Davida Padriána ze SPŠ stavební Hradec Králové, jehož garantem je Ing. Ludmila Rejsková, porotu nadchl volbou zadání řadových domů, kde má horní osvětlení velký potenciál z důvodu absence dvou fasád. Fasády objektu jsou velmi estetické, porota ocenila i jejich plasticitu.

odměna - David PadriánFoto: eArch

Odborná porota soutěže Život pod střechou:

Ing. arch. Radko Květ − Architektonická kancelář Radko KvětIng. arch. Jan Kratochvíl − Proděkan FA VUT Brno, šéfredaktor portálu ArchiwebIng. arch. Klára Bukolská − Architektka společnosti VELUX Česká republika, s.r.o., která se v současné době věnuje kvalitě denního světla v budovách a trvalé udržitelnosti v architektuře

Více informací o soutěži včetně soutěžních projektů je k dispozici na stránkách www.velux.cz.

Klíčová slova:

studentská soutěž VELUX

Mohlo by vás zajímat

Generální partner
Hlavní partneři