Architektura / občanské stavby

Adam Rujbr navrhl první pasivní zdravotnický pavilon u nás

V Olomouci vyrostl nový pavilon II. Interní kliniky splňující standardy pasivních budov, jehož autorem je ateliér Adam Rujbr Architects. Moderní a „technologicky inteligentní“ objekt představuje pro pacienty i nemocniční pracovníky příjemné prostředí s dostatkem denního světla a komfortním vnitřním klimatem, které zajišťuje vyspělé vzduchotechnické vybavení. Kvalitní prostředí pro léčbu, energeticky šetrná stavba – pavilon Adama Rujbra nastavuje ostatním zdravotnickým zařízením vysokou laťku.

Tereza Hůrská , 29. 10. 2018

Ač vedení Fakultní nemocnice v Olomouci původně přemýšlelo nad možností zrekonstruovat starý pavilon, přiklonilo se nakonec k řešení v podobě novostavby. Stávající prostory se totiž ukázaly jako zcela nevyhovující současným nárokům na léčbu a komfort pacientů. Architekt Adam Rujbr proto navrhl nový moderní pavilon umožňující vysoký standard poskytované zdravotní péče. Pavilon II. Interní kliniky s pracovišti endoskopie a geriatrie se stal nejen objektem šetrným ke svým „hostům“, ale také k životnímu prostředí – jako jediný svého druhu u nás totiž splňuje požadavky pasivní budovy. Svou energetickou náročností se olomoucký pavilon dostává až na desetkrát menší hodnoty, než jaká vykazují podobná zdravotní zařízení.

Pavilon je navržen ve tvaru U se čtyřmi nadzemními a jedním částečně zapuštěným podzemním podlažím. Bíle omítaný kvádr prořezává velké množství okenních otvorů různých šířek s antracitovými rámy, přičemž zasklení je s pevnou hmotou fasády v optimálním poměru zajišťujícím dostatečné osvětlení vnitřních prostor. Okna mají navíc sešikmená ostění a nadpraží, čímž se do interiéru může dostat ještě více slunečního světla. Denním světlem nejsou osvětleny pouze lůžkové pokoje, ale také veškeré veřejné prostory, čekárny a chodby.

Elegantní a jednoduchá bílá hmota objektu přirozeně zapadla do stávající areálu, na sousední nemocniční objekty je pak napojena pomocí nadzemních krytých mostů.

Foto: EARCH

Stavba obklopuje vnitřní atrium, které je ze čtvrté strany „uzavřeno“ venkovním schodištěm krytým treláží porostlou zelení. Vedle tohoto schodiště zajišťuje vertikální dopravu v pavilonu také jedno vnitřní schodiště a čtyři výtahy. Díky výhodně zvolenému půdorysnému tvaru je budova velice kompaktní a umožňuje variabilní a přehledný návrh vnitřních dispozic. Ve svých útrobách ukrývá kromě ošetřovacích prostor daných oddělení také jednotku intenzivní péče a lůžková oddělení s celkem 100 postelemi v jednolůžkových, dvoulůžkových či nadstandardních jednolůžkových pokojích, které pacientům poskytují maximální míru intimity. Pro maximální komfort pacientů i pracovníků jsou všechny místnosti vybaveny vzduchotechnikou s rekuperací s až 5-ti násobnou výměnou vzduchu, v pavilonu jsou umístěny také chlazené stropy.

Nosný systém budovy tvoří železobetonový monolit se stěnami tloušťky 200 mm, který je kombinován s prefabrikovanými stropy na spřažených ocelobetonových nosnících v rovině stropu. 200 mm silnou základovou desku podpírá soustav vrtaných železobetonových pilot.

Foto: EARCH

Foto: EARCH

  • Ateliér: Adam Rujbr Architects
  • Země: Česká republika (Česko)
  • Město: Olomouc
  • Ulice, číslo: I. P. Pavlova, 6
  • Suma: 290 000 000.00
  • Měna: CZK
  • Datum projektu: 2015
  • Realizace: 2018
  • Užitná plocha: 8 210.00m2

Mohlo by vás zajímat

Generální partner
Hlavní partneři