Architektura / bytové domy

Betonová fasáda bytového komplexu ve švýcarském městečku odráží vrstvy horské krajiny

Švýcarsko, hory, nenápadné městečko. Na hranici kompaktního historického jádra a rozvolněné okrajové zástavby východošvýcarského Samedanu vyrostl nápadný bytový komplex, který kolemjdoucí zaujme svou netradičně zpracovanou fasádou odrážející charakter okolní krajiny. Místní architekti Mierta & Kurt Lazzarini Architekten navrhli na svažitém pozemku dvojici rodinných domů doplněnou o „věž“ bytového domu, které vytvořily chybějící mezičlánek zdejší různorodé zástavby.

Tereza Hůrská , 5. 1. 2021

Sgrafito a hory

Na východě Švýcarska nedaleko Svatého Mořice (dějiště zimních olympijských her z roku 1948) leží nenápadné městečko Samedan. Jeho centrum na levém břehu řeky Inn tvoří síť úzkých uliček lemovaných alpskými domy s dlouhými sedlovými střechami, barevnými okenicemi i precizně modelovanými řezbářskými detaily. Za štíty domů vystupuje silueta vysokých hor propůjčující oblasti jedinečnou atmosféru. Jak městečko stoupá výš po zelených svazích, zástavba se postupně rozvolňuje a parcely mezi staršími objekty vyplňují budovy současnějšího rázu. Sgrafitem zdobené stěny střídají minimalistické fasády s širokou paletou povrchů, krajinu sedlových střech zas místy doplňují střechy ploché. Zástavba nabírá rozdílných měřítek a pocit původně homogenního pojetí se pomalu vytrácí.

 

Bytový komplex v Samedanu, Mierta & Kurt Lazzarini Architekten © Ralph Feiner

 

NESOURODOST VÝCHODISKEM

Právě na rozhraní historického jádra a volnější vesnické struktury vyrostl před 13 lety pod taktovkou místního ateliéru Mierta & Kurt Lazzarini Architekten bytový komplex Giardin, pro nějž se zmiňovaná nesourodost okolní zástavby stala hlavním východiskem. Komplex se skládá z dvojice rodinných domů a jednoho pětipodlažního bytového domu, které vzájemně propojuje společná podnož podzemních garáží. Jednotlivé objekty jsou terasovitě uspořádány, čímž přirozeně reagují na svažitý pozemek i celkový charakter a vertikální gradaci okolní krajiny. Zatímco u spodní hranice parcely jsou situovány nižší hmoty rodinných domů, „věž“ bytového domu je umístěna nad nimi a jako jediná je tak pozorovatelná i z větší vzdálenosti a uplatňuje se v celkovém obrazu městečka Samedan. 

 

Bytový komplex v Samedanu, Mierta & Kurt Lazzarini Architekten © Ralph Feiner

 

Mezistupeň

Právě z většího odstupu, odkud je možné sledovat novostavbu s celým jejím kontextem, lze naplno ocenit i to, jak citlivým způsobem se v jejím hmotovém řešení odrazila struktura a podoba okolní zástavby. Popisované tradice horského stavebnictví i současné tvarosloví, to vše v sobě objekty komplexu Giardin spojují a vytvářejí tak jakýsi přechodný mezistupeň. Rodinné domy jsou pojaty jako jednoduché kvádry s plochou střechou, vyšší bytový dům je naproti tomu zakončen střechou šikmou, která směle a bez jakéhokoliv patosu reaguje na okolní sedlové střechy a štíty starších domů. Hladké stěny všech objektů pak člení pouze různě velká a nepravidelně umístěná okna nabízející obyvatelům domu panoramatické výhledy do krajiny. Východní stěnu bytového domu nakonec ozvláštňuje osamocený, dynamicky vystrčený box, který by se snad dal označit za parafrázi historických arkýřů, které se v Samedanu hojně vyskytují.

 

Bytový komplex v Samedanu, Mierta & Kurt Lazzarini Architekten © Ralph Feiner

 

Vlny

Bytový komplex Giardin není zdaleka jediným projektem, kterým se Mierta & Kurt Lazzarini Architekten do podoby městečka zapsali. V jejich složce „Samedan“ bychom našli například sportovní a volnočasové centrum,  obytné domy nebo kancelářskou budovu na břehu Innu, v níž architekti sami sídlí. Část z těchto realizací nepojí jen shodná lokalita, ale také podobný přístup k pojetí estetiky domů.

 

Bytový komplex v Samedanu, Mierta & Kurt Lazzarini Architekten © Ralph Feiner

 

Ať už jde o kanceláře nebo bydlení, v jejich fasádách lze vypozorovat opakující se prvek jakýchsi vln, které odráží morfologii zdejší horské krajiny, s řadou přirozeně vytvořených teras a vrstev. Výjimkou není ani komplex Giardin, ojedinělý je však způsob, jakým se v jeho případě daných fasádních vln docílilo. Celý objekt totiž postrádá jakoukoliv omítku – nosnou konstrukci i fasádu tvoří beton. Pomocí jeho probarvování, mísení různých konzistencí lišících se například velikostí použitého kameniva a postupného vrstvení tak i díky jedinému materiálu tento kompaktní objekt působí dojmem členitosti, který hmotě překvapivě pomáhá ubrat na její jinak masivnosti. V neposlední řadě pak právě díky tlumeným betonovým vlnám celý komplex splývá s okolní krajinou a v obrazu města se neprojevuje nijak rušivým dojmem. 

 

Bytový komplex v Samedanu, Mierta & Kurt Lazzarini Architekten © Ralph Feiner

 

Tento článek vznikl za podpory společnosti Českomoravský beton v rámci popularizace tématu "Beton v architektuře". 

Českomoravský beton, a. s., je holdingovou společností, která prostřednictvím vlastních betonáren a dceřiných společností dodává transportbeton v široké škále pevnostních tříd a druhů na území České a Slovenské republiky. Skupina, jejíž vznik spadá do počátku 90. let minulého století, v současné době provozuje sedmdesát nově postavených nebo zrekonstruovaných betonáren, které mají zavedený systém řízení jakosti ČSN EN ISO 9001 a splňují nejpřísnější ekologická kritéria. Celá skupina – holdingová společnost a její dceřiné společnosti – vystupují pod jednou společnou obchodní značkou Českomoravský beton.

Klíčová slova:

bytový komplex Švýcarsko beton

Mohlo by vás zajímat

Generální partner
Hlavní partneři