Architektura / veřejný prostor a urbanismus

Cena B. Fuchse III.: Svitavské nábřeží – zásahy

Dalším finálovým projektem studentské soutěže o nejlepší projekt letního semestru 2011/12 Fakulty architektury VUT v Brně se stal návrh oživení různých částí řeky Svitavy.

Zdeňka Sedláková / Linda Píšová / Lenka Gulačová , 7. 6. 2012

Projekt se věnuje problematice městských nábřeží. Zahrnuje teoretickou část podloženou studiem literatury, analytickou část vycházející především z vlastních průzkumů v terénu a rešerši referenčních projektů. Tyto části jsou shrnuty v brožuře Analýzy. Navazuje soubor navržených zásahů pro zlepšení kvalit, obyvatelnosti a využitelnosti lokality obsažený v brožuře Zásahy. V závěru budou získané znalosti využity pro zpracování diplomové práce.

Během čtyř semestrů se věnujeme práci pod jednotícím titulem „Nová nábřeží.“ Hlavním cílem je vytvoření dostatečné teoretické a názorové základny pro zpracování a obhájení diplomové práce v příslušném rozsahu a kvalitě a zároveň obohacení a prohloubení dosud získaných znalostí s důrazem na oblast urbanismu. Zároveň bychom rády prací poukázaly na problematiku brněnského nábřeží Svitavy, které považujeme za místo s obrovským potenciálem, bohužel značně nedoceněné. Cílem práce je tedy i potenciální navození veřejné diskuze na téma Svitavské nábřeží.

Jako studentky magisterského programu se připravujeme pro samostatnou projekční i řídící činnost, proto rovněž naše práce bude samostatná, vycházející z vlastní iniciativy a zájmu o danou oblast. Rovněž se budeme seznamovat se současnými trendy a tendencemi ve světě a samy budeme přispívat svými myšlenkami k jejich rozvíjení v našem prostředí.  

název Svitavské nábřeží – zásahy

autor Zdeňka Sedláková, Linda Píšová, Lenka Gulačová

vedoucí práce doc.Ing.arch. Gabriel Kopáčik, Dr.

soutěž Cena Bohuslava Fuchse III.

semestr letní 2011/12

umístění finalista

Cena Bohuslava Fuchse je studentská soutěž, kterou pořádá Studentská obec Fakulty architektury VUT v Brně. Jedná se o cenu za nejlepší studentský ateliérový projekt. Je udílena dvakrát ročně nezávislou porotou, v zimním a letním semestru.

Foto: eArch

Mohlo by vás zajímat

Generální partner
Hlavní partneři