Architektura / veřejný prostor a urbanismus

Cena Petra Parléře 2012 - Gobelín pro Valašské Meziříčí

Tento návrh sice nepostoupil do 2. kola, přesto měl řadu zajímavých prvků. Idea valašského gobelínu jako východiska pro řešení parteru s motivy vycházejícími z historie města stala se vzhledem ke způsobu zpracování paradoxně z přednosti handicapem návrhu.

Petr Brožek , 20. 2. 2013

Umístění v soutěži

první koloNávrh č. 7Téma: Valašské MeziříčíAutoři: Ing. arch. Petr Brožek

VELKÝ ÚKLID NÁMĚSTÍ

Plochu náměstí jsme podrobili "velkému úklidu", kdy z jeho plochy byly kromě barokních sloupů odstraněny všechny nesourodé prvky městského inventáře a všechny nevhodné dřeviny. Nový inventář a nové stromy jsou uspořádány úhledně po obvodu náměstí, takže bude možné prostor náměstí vnímat v jeho celistvé podobě.

VALAŠSKÝ GOBELÍN

Uprostřed náměstí jsme položili "gobeIín" jako vymezení místa posvátného, chráněného, hezkého, reprezentativního. Gobelín je spojen s Meziříčím od roku 1908 a tato tradice je dodnes živá a pro město charakteristická. Gobelín je pokryt různými symboly, které odkazují na různé momenty spojené s historií i současností města.

DUALITA

Valašské Meziříčí vzniklo spojením dvou měst, leží na soutoku dvou řek, centra obou měst spojují dva mosty, na náměstí jsou dva barokní sloupy. Náměstí jsme proto doplnili dvěma kašnami.

GALERIE SE SOCHAMI

Opěrnou zeď v Mostní ulici jsme povýšili na piedestal pro umělecká díla (sochy), at' už kopie krásenských barokních soch nebo moderní skulptury. Zábradlí je vyzděno a celý povrch zdi je předezděn pískovcovými kvádříky.

LAVIČKY POD STROMY

Pod každým stromem je umistěna dvojice laviček integrovaných s pochozí mříží kolem stromů. Designově vychází z typových laviček umístěných v ploše náměstí.

LAVIČKY KOLEM SLOUPŮ

Barokní sloupy sv. Floriána a Jana Nepomuckého jsou zvýrazněny prstencem, který slouží jako lavička.

KAŠNY

Dvě kamenné kašny ve tvaru nakloněné misky odkazují na atribut sv. Floriána. Z kašny vytéká voda života (lásky) a hasí oheň lidské zloby a nenávisti.

MĚSTSKÝ INVENTÁŘ

Lavičky MM Cité Preva Urbana, stojany na kola MM Cité Lotlimit, osvětlovací sloupky MM Cité Elias, odpadkový koš MM Cité Aeroporto, rozcestníky MM Cité Os, infotabule MM Cité Info, stožárové svítidlo Bega.

V MINULOSTI BYLO NÁMĚSTÍ PRÁZDNÉ

Není třeba vymýšlet něco nového, někdy se stačí podívat do minulosti a náměstí "uklidit".

STÁVAJÍCÍ STAV

Dnes je náměstí zaplněno mnoha nesourodými prvky nejrůznější estetické kvality. Horní část náměstí připomíná spíše džungli než centrální náměstí historického města. Oba barokní sloupy, nejcennější prvky na náměstí, jsou schované mezi stromy, při vstupu do náměstí nejsou vidět. Zbytečně velká část plochy náměstí je vyčleněna pro automobilový provoz.

Hodnocení poroty

Tento návrh sice nepostoupil do 2. kola, přesto měl řadu zajímavých prvků (dopravní řešení, galerie soch, použité materiály).

Idea valašského gobelínu jako východiska pro řešení parteru s motivy vycházejícími z historie města stala se vzhledem ke způsobu zpracování paradoxně z přednosti handicapem návrhu. V navrhované podobě je to gobelín pro „zelenou louku“, materiálově a barevně velmi kontrastně pojatá, mechanicky zřetězená modulová plocha se 24 znaky - uspěl by možná v soutěži grafického designu, ale s architekturou městského veřejného prostoru nemá mnoho společného.

Byť se dá předpokládat, že v reálné situaci by kontrast červené žuly a bílého mramoru byl méně výrazný a znaky hieroglyfického ornamentálního řešení dlažby jsou v některých jednotlivých případech graficky pozoruhodné, jako by byla určena především ptákům pro pohledy shora. Prvoplánové použití postrádá příběh i přímou reflexi místa (fyzické podoby a genia loci prostoru náměstí a jeho nejbližšího okolí).

Dobrá idea galerie plastik je pokažena monumentální převýšenou zdí s kamenným obkladem bez detailu, na kterou jsou umístěny (možná je to vina spíše nepodařené vizualizace z měřítka, než návrhu jako takového).  

 Celkové výsledky Ceny Petra Parléře 2012

Mohlo by vás zajímat

Generální partner
Hlavní partneři