Architektura / občanské stavby

Chipperfieldova oáza klidu a rozjímání v japonských horách

Mezinárodní studio David Chipperfield Architects navrhlo pro hřbitov nedaleko japonské Ósaky komplex několika menších staveb z pigmentového červeného betonu. Návštěvnické centrum, kaple i svatyně společně vytváří kompaktní celek jednoduchých geometrických staveb, které nabízejí prostor pro rodinná setkání, ale i klidné rozjímání. Architektům se podařilo stavby citlivě zakomponovat do okolní hornaté krajiny a pomocí monumentálního schodiště se vkusně vyrovnat s prudkým svažitým terénem.

Tereza Hůrská , 4. 9. 2018

Studio David Chipperfield Architects vzniklo v roce 1985 a dnes má kromě londýnské základny kanceláře také v Berlíně, Milánu či Shangaji. Není tedy divu, že má na kontě mnoho výher v mezinárodních architektonických soutěžích a jeho portfolio plní projekty z celého světa. Jeden z nejnovějších projektů představuje hřbitov Inagawa situovaný na úpatí japonského pohoří Hokusetsu, přibližně 40 kilometrů severně od města Ósaka.

Pro stávající hřbitov, který se rozprostírá na terasovitých plochách postupně klesajících k městu Inagawa, navrhli architekti koncept několika staveb, jež plní funkci kaple, svatyně a návštěvnického centra. Hřbitov, téměř ze všech stran obklopený hornatou, hustě zalesněnou krajinou, vytváří klidný přechod mezi civilizovaným městem a panenskou přírodou. Podobný princip „rozhraní“ architekti uplatnili také ve svém projektu. Návštěvnické centrum s kaplí tak společně tvoří práh mezi vnějším pozemským světem a klidným prostorem pro rozjímání a odpočinek. Daný motiv přechodu dvou kontrastních světů je navíc umocněn použitím monumentálního schodiště zakončeného svatyní, které se táhne přes celý areál a vytváří důležitou osu celého projektu.

Foto: eArch

Budovy návštěvnického centra a kaple leží na úpatí hory a jsou situovány kolem malého centrálního nádvoří, do nějž vede vstup od silnice přes velký „zarámovaný“ otvor v jihovýchodní fasádě. Ten z obou stran obklopují prostory návštěvnického centra ­– salonek sloužící pro neformální rodinná setkání a odpočinek a tzv. vzpomínková místnost, která nabízí prostor formálnějším slavnostem po pohřebních rituálech. Tu lze navíc pomocí závěsů z papíru a tkaniny rozdělit na tři menší prostory. Zatímco návštěvnické centrum se velkoryse otevírá centrálnímu nádvoří, kaple je z tohoto venkovního prostoru přístupna pouze skromnou chodbou a vytváří zcela jinou atmosféru. Skrze okna vedoucí do sousedních soukromějších zahrad dopadá do minimalistického interiéru kaple tlumené světlo, což vytváří tichý prostor pro všechny hledající klid a ústraní. Celý komplex budov je uspořádán pod jedinou šikmou střešní rovinou, která svým nakloněním symbolicky kopíruje sklon svahu a vede zrak směrem k výše položené svatyni.

Foto: eArch

Navzdory rozdělení budov působí celý areál hřbitova velice kompaktně a uceleně. Všechny stavby byly navrženy z pigmentového světle červeného betonu, který jim dodává monolitický vzhled navozující klid, tolik potřebný pro objekty takovéto typologie. Jednoduchost betonových stěn rozbíjejí pouze různě velké okenní otvory, v případě návštěvnického centra místy sahající od podlahy až po strop, které otevírají interiér do venkovní zeleně. Výběr všech typů trav, květin i keřů vysázených na terasách a zahradách nebyl náhodný, autoři se inspirovali paletami japonských luk a veškerá vegetace tak budí dojem, jako by hřbitov porostla zcela přirozeně. V areálu se také nachází vodní prvek v podobě kanálu přivádějícího vodu z hor. Klidný proud vody prostupuje celým hřbitovem a v ose centrálního schodiště klesá až ke kapli, kde se hromadí v jednoduchém betonovém korytě.

Projekt hřbitova dokončený v roce 2017 není první stavbou, kde studio David Chipperfield Architects použili pigmentový beton, podobně načervenalé zbarvení se objevuje například také ve zdařilém projektu sociálního bydlení v Madridu. Ani v případě areálu hřbitova nebyl tento materiál šlápnutím vedle. Materiálová čistota budov, jednoduchá forma staveb, přirozená práce se zelení, to všechno vytváří z hřbitova Inagawa klidné místo umožňují člověku zpomalit a rozjímat.

Foto: eArch

Foto: eArch

Tento článek vznikl za podpory společnosti Českomoravský beton v rámci popularizace tématu "Beton v architektuře".

Českomoravský beton, a. s., je holdingovou společností, která prostřednictvím vlastních betonáren a dceřiných společností dodává transportbeton v široké škále pevnostních tříd a druhů na území České republiky a Slovenska. Skupina, jejíž vznik spadá do počátku 90. let minulého století, v současné době provozuje 85 nově postavených nebo zrekonstruovaných betonáren, které mají zavedený systém managementu kvality, systém managementu hospodaření s energií a splňují nejpřísnější ekologická kritéria. Celá skupina – holdingová společnost a její dceřiné společnosti, historicky označované ve svém názvu TBG – vystupuje na trhu ČR pod jednou společnou obchodní značkou Českomoravský beton.

  • Země: Japonsko
  • Město: Inagawa
  • Datum projektu: 2013
  • Realizace: 2017
  • Materiál: beton

Mohlo by vás zajímat

Generální partner
Hlavní partneři