Architektura /

DKV Praha Masarykovo nádraží - budoucí železniční muzeum

Ve čtvrtek 8.dubna navštívila skupina doktorandů FA a FSI ČVUT a pracovníků VCPD (Výzkumné centrum průmyslového dědictví) prostory Depa kolejových vozidel Praha Masarykovo nádraží, kde bude vybudováno železniční muzeum.

Michal Zlámaný , 15. 4. 2004

Průvodcem po objektu byl Ing. Karel Zeithammer z NTM, jedna z hlavních postav celého tohoto projektu. České dráhy, které na projektu spolupracují, již objekty DKV nevyužívají pro provozní účely, potřeby stanice Praha Masarykovo nádraží jsou zajišťovány z jiných pražských dep. Národní technické muzeum, které má nyní tyto budovy i areál ve své správě, jej v současnosti zčásti využívá jako depozitář archivů a sbírek zachráněných z pražské invalidovny po povodních v roce 2002, a probíhají zde i restaurátorské práce na těchto materiálech.Areál je tvořen z větší části budovami postavenými již v roce 1845 při budování nádraží C.K. Státní dráhy. Za více než 150 let byly ovšem častokrát "vylepšeny" různými úpravami a přístavky. Ty by měly být odstraněny, aby základem pro budoucí muzeum byly objekty co nejpůvodnější. Část budov ovšem padne za oběť výstavbě "Nového spojení". Počítá se proto s odborným rozebráním těchto částí a s maximálním využitím zachráněných častí při rekonstrukci ostatních objektů, a to zejména v částech, kde stav nosných konstrukcí neumožňuje jejich rekonstrukci a budou muset být nahrazeny. Dalším cílem je použít, případně ještě dobudovat maximální délku krytých kolejí, na kterých budou vystaveny provozuschopné exponáty tak, aby bylo možné je případně nasadit pro vozbu historických vlaků. Kromě kolejových vozidel je počítáno také s vystavením dalších strojů a zařízení souvisejících s provozem železnice, jako jsou elektromotory, generátory a podobně. Stav projektu je v současnosti ve fázi přípravy architektonické soutěže a zároveň soutěže na zpracování expozice. Její zadání by mělo být zveřejněno v nejbližší době. Studii tohoto projektu již dříve zpracoval Prof. Ing.arch. Tomáš Šenberger a byla uveřejněna v odborných časopisech (Forum architektury a stavitelství, 4/2001) a dalších publikacích. Takovéto využití objektů jednoho z nejstarších pražských nádraží je jistě chvályhodné, zvláště když si připomeneme že pro Masarykovo nádraží byly připraveny stejné plány jako pro nádraží Těšnov.Dno bývalého vodojemu

Foto: eArch
Současný stav
Foto: eArch
Foto: eArch
Foto: eArch
Foto: eArch
Foto: eArch
(fotografie Tomáš Kužel a Martin Koiš)

Klíčová slova:

Generální partner
Hlavní partneři