Architektura /

EUROSTAV 3 | 2012: Aj Tomáš Baťa by sa čudoval...

Známy výrok známeho podnikateľa Tomáša Baťu, že „nie sme takí bohatí, aby sme si kupovali lacné veci“, bol dlhé roky argumentom, ktorý fungoval a bol akceptovaný a podľa ktorého sa riadili múdri a skúsení ľudia.

Darina Lalíková , 27. 3. 2012

Odrážal totiž dlhoročnú skúsenosť nielen tohto výnimočného podnikateľa, že lacné veci nemôžu byť zároveň aj kvalitné a že najmä na výrobkoch dlhodobej spotreby sa neoplatí šetriť.

Dnes však už zrazu tento výrok neplatí! Každý chce kúpiť všetko čo najlacnejšie. Najlacnejšie a najnižšie ponuky sa vyžadujú aj v stavebníctve. Pritom s cenou vždy súvisí aj kvalita. Lacné veci nemôžu byť zároveň aj kvalitné, hovorí zdravý sedliacky rozum. Lacné veci sú lacné a za kvalitu treba platiť, tak nás to učili rodičia, škola aj život!

Problém „lacnoty“ sa začal výraznejšie prejavovať na slovenskom stavebnom trhu s príchodom krízy. Na jednej strane to bola prirodzená reakcia na vznik krízy, ale v súčasnosti naberá tento problém už naozaj neúnosné rozmery. Pri každom výberovom konaní, či už na projektové alebo stavebné práce, sa zohľadňuje jediné kritérium a tým je najnižšia cena. A kde zostala kvalita?

Reakciou na tento neúnosný stav bola aj minuloročná aktivita Slovenskej komory stavebných inžinierov, ktorej predstavitelia zorganizovali panelovú diskusiu na tému kvalita a cena v stavebníctve. Zúčastnilo sa na nej viac ako 100 členov SKSI, zástupcovia stavebných komôr zo zahraničia, zástupcovia Ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR, Úradu pre verejné obstarávanie, Protimonopolného úradu atď. a všetci diskutovali o tom, aké riziká hrozia pre stavby, ak sa naďalej bude pri cenových ponukách, či už na projektové alebo stavebné práce, uplatňovať ako jediné kritérium cena. Cieľom diskusie bolo poukázať na tento neúnosný stav a začať hľadať východiská a riešenia, ako tento stav zmeniť.

Mám však dojem, že za rok od tejto diskusie sa nič nezmenilo. Vlastne zmenilo. Ešte k horšiemu! Kto sa opováži pýtať si primeranú cenu za kvalitne odvedenú prácu, na toho sa pozerajú minimálne ako na podvodníka alebo špekulanta. To konštatovali aj predstavitelia ZSPS na svojej februárovej tlačovej konferencii. Je paradoxné, že všetci si zvrátenosť tejto situácie uvedomujeme, ale problém pretrváva ďalej. Nedostatok práce núti všetkých buď pristúpiť na tieto pravidlá, alebo vystaviť svoju firmu a rodinu dobrovoľne existenčným problémom. Tí zodpovední, ktorí navrhujú, projektujú a zhotovujú budovy a stavby zodpovedne a kvalitne, na nízke ceny doplácajú a vlastne financujú a dotujú investora. Tí nezodpovední využijú príležitosť, najnižšou cenou „vyfúknu“ zákazku niekomu inému, najmú na zákazku poddodávateľov, ktorým nezaplatia za zhotovené práce a tí vďaka nim zbankrotujú. Alebo, čo je ešte horšie, vykonajú práce nekvalitne a oprava nekvality niekoľkonásobne prevýši pôvodný rozpočet. Posledný výstražný príklad máme z ČR na diaľnici D 47 pri Ostrave, kde sa v násype napr. našli aj staré pneumatiky.

Všetci o tom vieme, ale v podstate sa nič nedeje. Kolotoč priority najnižšej ceny sa točí ďalej! Dokedy?

Pekné čítanie marcového Eurostavu praje Ing. arch. Darina Lalíková, CSc. šéfredaktorka

Obsah Eurostav 3/2012

EDITORIAL 6 Aj Tomáš Baťa by sa čudoval...

UDRŽATEĽNOSŤ VO VÝSTAVBE 10 Ako firmy prispievajú k šetreniu energiami?

INTELIGENTNÉ BUDOVY 12 Čo tvorí inteligenciu budov? 17 Budovy s takmer nulovou spotrebou energie 22 Inteligentné riadenie kvality vnútorného vzduchu 26 Inteligentné systémy osvetlenia budov 28 Quo vadis technológie pre techniku prostredia?

DISKUSNÉ FÓRUM 30 Trendy v automatizácii a riadení inteligentných budov

ARCHITEKTÚRA 42 CITY BUSINESS CENTER III, IV a V

VÝSTAVBA VO SVETE 48 Kimball Art Center v USA

INDUSTRIÁL 50 Bankside a Wapping – konverzie dvoch londýnskych elektrární

DREVENÉ KONŠTRUKCIE 52 Areál zdravia Rozálka v Pezinku

HARMONIZÁCIA NORIEM 54 EN 15221-6, Meranie plôch a priestorov vo facility managemente

PATENTY V STAVEBNÍCTVE 56 Elektronická sušička muriva

57 INFOSERVIS

63 SUMMARY

64 PREHĽAD

Klíčová slova:

Generální partner
Hlavní partneři