Architektura /

Grand Prix architektů 2012 : vítěz kategorie novostavba

V kategorii novostavby, zastoupené 13 projekty, porotu nejvíce zaujala galerie Závodný v Mikulově na Moravě, jejímž autorem je Ing. arch. Štěpán Děnge.

EARCH.CZ , 6. 6. 2012

(Převzato z časopisu ARCHITEKT č. 2 / 2012)

Galerie Závodný je soukromá galerie. Jejímu zrodu předcházela dlouholetá sběratelská činnost v oblasti výtvarného umění. Výstavní program tvoří autorské výstavy českých i zahraničních umělců, v popředí zájmu stojí geometrické, minimalistické a konceptuální umění a tvorba českých autorů, kteří odešli do exilu.

Mikulov je pozoruhodnou ukázkou rostlého urbanismu, který spolu s jedinečnou scenerií vápencovitých útvarů jižního úpatí Pavlovských vrchů vytváří jeden z nejmalebnějších obrazů jižní Moravy. Stavba Galerie Závodný je situována v místě nedochované původní zástavby bývalé židovské čtvrti. Pozemek s potenciálem nádherných průhledů uzavírá zástavbu do prostoru dnešního náměstíčka na nároží ulice Husova a Brněnská. Úchvatné místo, inspirativní prostředí a důstojná náplň stavby – to byla kritéria, která vedla k vytvoření stavby respektující svými proporcemi, hmotovým členěním a měřítkem původní historickou zástavbu a současně jednoduchou formou a soudobým výrazem pojmenovávající účel objektu.

Z ulice Husovy uzavírá stavba uliční frontu. Hmotami a tvaroslovím navazuje na stávající zástavbu. Fasády jsou provedeny v omítce a tato část objektu je zastřešena střechami s pálenou krytinou. Napojení na poválečné bytové domy je řešeno krčkem s průjezdem za bytové domy.

Kolmo navazuje vstupní část stavby orientovaná do náměstíčka, přízemím jakoby prorůstá do hradební podnože a odstoupením stavby v úrovni patra pak zachovává průhled na mikulovský zámek. Přestože se jedná o jeden funkční celek, je tato část stavby pojednána rozdílně. Vnější výraz strohých, sochařsky tvarovaných hmot je postaven na použitém materiálu a precizním detailu kamenných prvků.

Obvodové stěny a netradičně i střešní plášť jsou obloženy přírodním vápencem. Vápenec, vzhledem podobný místnímu, ale svými vlastnostmi odpovídající kladeným požadavkům, byl přivezen z chorvatského ostrova Brač. Při stavbě byly použity dva příbuzné druhy vápence, jeden čistější a druhý mírně jiného odstínu s patrnějšími stopami fosílií. Kamenné prvky prorůstají i do vnitřních prostor galerie. Výstavní program se odehrává ve dvou podlažích. Vnitřní prostory jsou otevřené, v patře až k hřebenu střechy. V části přízemí je situována galerijní kavárna. Převýšení stropu nad průjezdem v úrovni 1. patra bylo využito k vytvoření „amfi teátru“ využívaného při pořádání komorních koncertů.

Nosná konstrukce budovy je řešena systémem železobetonových monolitických stěn do ztraceného bednění. Přes požadavek na maximum využitelných stěn jsou prostory dostatečně prosvětleny, jednak bezrámově zasklenými otvory, prolomenými do kamenné fasády s cílenými průhledy k náměstíčku a přes terasu u hradební zdi, a zejména pak vrchním osvětlením přes střešní plášť v hlavním výstavním prostoru.

Větrání je zajišťováno nuceně, rozvody vzduchotechniky jsou skryty v podhledu střešní konstrukce. Primárním zdrojem vytápění a klimatizace je tepelné čerpadlo vzduch-voda.

Hodnocení poroty

Galerie Závodný uzavírá zástavbu malebného náměstí na rohu Husové a Brněnské ulice na místě bývalé židovské čtvrti Mikulova. Jedinečné průhledy a genius loci místa byly esencí vzniku soukromé galerie výtvarného umění. Citlivé oszení hmoty, kultivovaný výraz, perfektně zvládnuté detaily, materialita, jednoduchost, účelnost, poetika prostoru, kulturní význam... Obdivuhodný počin soukromého investora vytvořit důstojný a inspirativní prostor pro architekturu a umění. Galerii zvenku laskavě obepíná přírodní kámen, plynule přecházející do interiéru. Přírodní krása a barva vápence s rozmanitou strukturou fosílií spolu s minimalistickým výrazem a kompaktností formy působí stoicky klidně a nechává přirozený prostor tomu podstatnému – kultivované prezentaci umění a kulturní reprezentaci.

název GALERIE ZÁVODNÝ místo Husova 3, Mikulov na Moravě autor Ing. arch. Štěpán Děnge spoluautor Ing. arch. Jakub Děnge investor Mgr. Vladimíra Brucháčková Závodná realizace 12 / 2011

Foto: eArch

 

Výsledky Grand Prix architektů 2012

  • Autoři: Štěpán Děnge
  • Spolupráce: Jakub Děnge
  • Země: Česká republika
  • Stavebník: Vladimíra Brucháčková Závodná
  • Město: Mikulov
  • Ulice, číslo: Husova 3
  • Realizace: 2011

Mohlo by vás zajímat

Generální partner
Hlavní partneři