Architektura / občanské stavby

Holistická architektura v Masdar City, zeleném městě pouště

Projekt budovy Sprinter se nachází v Masdar City - výjimečné koncepci města u Abu Dhabí, které bere udržitelnost jako základní předpoklad města. Všechny kroky návrhu integrují techniku state-of-the-art, uplatňují počítačové simulační procesy, kde je tvar budovy optimalizován pro použití převládajících větrů, přirozené větrání nebo minimalizování solárních zisků. Pro svůj přístup k udržitelnosti byl tento návrh oceněn v rámci posledního ročníku Holcim Awards.

Kristýna Šilhánová , 27. 11. 2013

Udržitelnost pomocí návrhu. To je princip, který se Bob Gysin a jeho tým snažili uplatnit v Masdar City. Jedná se o projekt soběstačného města ve Spojených arabských emirátech – přibližně 30 km od Abú Dhabí. Toto zelené město by mělo být zcela soběstačné, mělo by recyklovat 80% vody a být zcela bez aut. Projekt, na kterém se podílí řada architektů z celého světa, přináší také mnoho inovativních technologií. Jedná se tak o jedinečný inkubátor nápadů v poušti.

Na první pohled není projekt Swiss Village Sprinter Building nijak extravagantní. Jeho hlavním předpokladem bylo to, že nebralo udržitelnost jako požadavek, ale jako přidanou architektonickou hodnotu a návrh je proto od začátku tímto principem výrazně ovlivněn.

Masdar City se snaží uplatňovat holistické přístupy k architektuře. Design, architektonické prvky a strategie i vše ostatní musí být udržitelné. Forma a funkce se navzájem prolínají, udržitelnost architektury je zde nejdůležitějším předpokladem kvality.Budova odkazuje na své klimatické, morfologické a prostorové souvislosti, stejně jako na svůj kulturní a sociální kontext.

Budova Sprinter využívá stínění okolních domů, velké hustoty zastavění, smíšeného využití místa a dobré veřejné infrastruktury. Zároveň ale vytváří nedílnou součást města, nabízí totiž malé veřejné prostory, které jsou přirozeně větrané a příjemně stíněné, a zároveň fungující budovu s rozličnými možnostmi využití.

Rozdělení funkcí v budově i veřejných prostorech navazuje na celkové uspořádání města a obsahuje administrativní a rezidenční část. V parteru by se měl nacházet mix pronajímatelných obchodních ploch. Jednotlivá nádvoří jsou zpřístupněná pomocí vnitřních ulic, které by měly dovnitř přivést více života. V parteru je fasáda posunutá směrem dovnitř domu a vytváří intimnější charakter ulice a lepší podmínky.

V konstrukci jsou použity tradiční arabské stavební principy, prvky a charakteristiky. Všechny tyto prvky tvoří základ pro ekologicky inteligentní a současný výraz budovy, která má zároveň rozpoznatelné tradiční charakteristiky. Funkce, struktura, materiály a forma jsou vzájemně propojené, aby mohly vytvořit co možná nejvyšší uživatelský komfort s minimálním využitím zdrojů a nejnižšími náklady.

Další informace o soutěži HolcimAwards najdete ZDE, nebo na Facebooku.

Přihlásit svůj projekt do soutěže můžete na stránkách HolcimAwards.

Mohlo by vás zajímat

Generální partner
Hlavní partneři