Konverze jatek v Ostravě se blíží do finále Foto: Lukáš Kaboň
Architektura / industriální a technické stavby

Jatka předělaná na galerii? V Ostravě proběhla skvělá konverze na galerii umění Plato

Pět let od vyhlášení mezinárodní architektonické soutěže a dva roky od zahájení stavebních prací byla v Ostravě otevřena budova památkově chráněných jatek, která prošla konverzí na galerii současného umění Plato podle návrhu známého polského studia KWK Promes Roberta Konieczného. Galerie se natrvalo otevře 21. 9. 2022 slavnostní vernisáží výstavy nazvané Optimalizované bajky.

EARCH.CZ , 19. 8. 2022

Jatka, Bauhaus, galerie

Ostravská jatka zahájila svůj provoz v roce 1881, už od šedesátých let ale postupně chátrala. V roce 1995 navíc město celý areál prodalo společnosti Bauhaus, která vedle historické budovy postavila hobbymarket. Ten však později zkrachoval a z místa se tak stal brownfield, o který se nikdo nestaral. Změna přišla v roce 2016, kdy Ostrava objekty odkoupila zpět a vyhlásila mezinárodní architektonickou soutěž na jejich konverzi.

Soutěž vyhrál ateliér architekta Petra Hájka, který se však nakonec nedomluvil s vedením města na podmínkách spolupráce, neboť si stěžoval na jejich nevýhodnost. "Jako příklad nevyváženosti smlouvy a drakonických podmínek pro zhotovitele lze uvést oprávnění zadavatele pozastavit platby za již poskytnuté a nadále poskytované plnění, aniž by to bylo zdůvodněno porušením smlouvy na straně zhotovitele, či jakýmkoliv jiným jeho profesním pochybením, s čímž jsem se v praxi ještě nikdy nesetkal,“ uvedl Hájek ve svém otevřeném dopise.

Foto: Architektonickou soutěž vyhrál ateliér Petra Hájka, nedomluvil se však s Ostravou na podmínkách

 

Odlévání

Na realizaci se Ostrava posléze domluvila s architektonickou kanceláří KWK Promes z polských Katovic, kterou založil Robert Konieczny. Signifikantním prvkem Konieczného návrhu bylo odlití části původních historických stěnjatek z betonu ve formě velkých otáčivých dveří, tak aby se objekt mohl otevřít svému okolí.

„K vadám jsme přistupovali jako k hodnotě, která dosvědčuje identitu tohoto místa, které by se neměly zakrývat, ale odhalit a dodat další novou vrstvu k historii budovy. Zachovali jsme charakter zvětralých cihel a zaplnili velké díry ve stěnách současným materiálem. Dále jsme hodlali zachovat funkčnost otevřených míst jako zkratek spojujících vnitřek galerie s městem. Díky strojnímu mechanismu se těžké konstrukce stěn mohou otáčet a zvenčí otevírat výstavní prostory. Umělci získali kompletně nové výstavní možnosti a umění doslova může vyjít do prostoru kolem budovy, který se tím rovněž stává výstavním prostorem. Mobilita přinesla další příležitost kultuře v širokém smyslu tohoto slova a umožňuje být demokratičtější a přístupnější novému publiku,“ říká k projektu architekt Konieczny.

Právě otočné stěny byly stavebně nejnáročnější částí celé konverze, jelikož představovaly velké zásahy do chatrných historických zdí. Problém způsobovalo také nekvalitní podloží. „Klíčem k řešení tohoto problému byl detailní statický výpočet, jehož výsledkem je zesílení kritických míst stavby pomocnou ocelovou konstrukcí v kombinaci se založením určených konstrukcí na mikropilotách, které je možno zřizovat i uvnitř budovy. Tím se podařilo vyřešit náročnou statiku stavby. Objekt je osazen fixními měřícími body a trvale geodeticky sledován. Výsledky měření ukázaly dobrou shodu chování stavby s matematickými výpočty statika,“ vysvětluje vedoucí projekční kanceláře MS – projekce a hlavní statik stavby Jaroslav Habrnal.

Foto: Nejvýraznějších zásahem Roberta Konieczného je odlití části původních stěn z betonu ve formě otáčivých dveří

Otevření veřejnosti

Historická jatka budou sloužit galerii současného umění Plato, která objekt převzala v polovině května. Přestože stavební práce ještě nejsou zcela u konce (čeká se na finalizaci fasád a vybavení interiéru), veřejnost se s rekonstruovanou budovou může seznámit už nyní během měsíce otevřených dveří do 10. června. Budova se otevře také během festivalu Colours of Ostrava 2022, první výstava galerie Plato pak bude zahájena v září. Proměnu čeká také okolí jatek, kde se počítá s vysázením zeleně v podobě trávníků, keřů i bylin a vznikne zde také přírodní biotop.

Galerie Plato bude mít k dispozici 5 výstavních sálů. V budově po přestavbě nechybí ani administrativní prostory, kavárna nebo zázemí pro vzdělávací programy škol a přednášky. Náklady na konverzi objektu se stanovují na 344,9 milionů korun s DPH (suma zahrnuje nákup areálu i architektonickou soutěž)

Foto: Stavební práce ještě nejsou u konce, zbývá dodělat fasádu, vybavit interiér a dokončit krajinářské úpravy okolí

„Rekonstrukce historických jatek je jedním z klíčových projektů našeho městského strategického plánu fajnOVA. Museli jsme překonat celou řadu problémů a překážek a čelit mnoha skeptickým názorům na údajnou nereálnost a nesmyslnost záchrany historické budovy. Díky vytrvalosti a nasazení celé řady lidí z různých institucí a jejich týmové práci, a také díky velké podpoře odborné i laické veřejnosti, se však podařilo tuto část historického dědictví města zachovat a dát jí novou veřejnou funkci. Rekonstruovaná jatka se spolu s loni dokončeným novým bytovým domem na Janáčkově ulici stanou základem nové městské čtvrti. Na místě je proto velké poděkování všem, kteří se do projektu záchrany zapojili a pomohli nalézt řešení i tam, kde se zprvu zdálo, že neexistuje. A byla jich celá řada. Od iniciátorů záchrany z řad občanské společnosti, až po ty, kteří o uplynulém víkendu patinovali poslední cihly a instalovali první expozice,“ uvedl primátor města Tomáš Macura.  

Klíčová slova:

Ostrava galerie konverze

Mohlo by vás zajímat

Generální partner
Hlavní partneři