Architektura / industriální a technické stavby

Konverze továrního areálu Chrudim

Cílem projektu, který získal ocenění Žlutá karta, je návrh revitalizace areálu bývalé továrny na obuv F. L. Popper v Chrudimi.

Radka Chvostíková , 4. 1. 2012

V současnosti areál stále slouží výrobním účelům, sídlí zde firma zabývající se textilní výrobou. Srdcem areálu je etážová budova od arch. Simonyho z r. 1912. Pouze tato budova se zachovala z dob F. L. Poppera a má teké jediná určitou architektonickou hodnotu. Ostatní zástavba zde vznikala během let neregulovaně a bez konceptu. Návrh počítá se zachováním této budovy s jejími pozdějšími přístavky a bytovými domy v ulici Čs. armády.

Areál má výhodnou polohu vedle nádraží a navazuje na centrum města. Cílem bylo navrhnout multifunkční městský blok, který spojí tyto městské části. Z hlediska funkčního využití areálu byly zvoleny veřejné funkce jako poliklinika, výzkumné a kulturní centrum v etážové budově, hotel u nádraží, administrativa na severovýchodě území a knihovna na jihovýchodě. V areálu byly navrženy dva bytové domy.

Koncept je založen na vstupu paprsků do areálu, které objímají starou budovu a vytváří formy nových domů. Vstupy paprsků do areálu jsou umístěny tak, aby vhodně navazovaly na okolní systém ulic a cest a umožňují vytvoření pevných výrazných rohů areálu. Ty definují celkový tvar areálu a vymezují ho od okolní zástavby.

název Konverze továrního areálu F. L. Popper Chrudim

autor Radka Chvostíková

ročník

  1. ročník magisterského studia

vedoucí prof. Ing. arch. Tomáš Šenberger, Ing. arch. Daniel Smitka, Ing. arch. Michal Šourek

ateliér AT6

Klíčová slova:

rekonstrukce studentský projekt

Mohlo by vás zajímat

Generální partner
Hlavní partneři