Architektura / industriální a technické stavby

Kotelna s kabátem ze dřeva

Kotelna na výrobu tepelné energie z biomasy - ukázka architektonizovaného objektu s čistě technickým využitím.

Projektový atelier DAVID, s. r. o. , 18. 4. 2014

Stručný popis projektu

Objekt kotelny se nachází v centru obce Oldřichov v Hájích. Je umístěn mezi objekty pošty, restaurace a skalní masív. Pozemek byl téměř rovinatý nesourodého půdorysného tvaru a byl využíván jako skladový a manipulační prostor. Pozemek se nachází v majetku obce v těsné blízkosti obecního úřadu, samoobsluhy a požární zbrojnice. Nová kotelna v Oldřichově v Hájích slouží k výrobě tepla z biomasy. Kotelna na biomasu je ekologicky šetrným, ekonomicky výhodným a efektivním zdrojem na výrobu tepelné energie pro objekty v širším centru obce.

Součástí výstavby kotelny bylo i zajištění distribuce pomocí nového podzemního teplovodu, který vede teplo pro vytápění a ohřev TUV v připojených objektech.

Návrh kotelny respektuje stavební a urbanistický charakter lokality. Umístěním na pozemku objekt dodržuje uliční čáru. Svojí výškou nepřevyšuje hřebeny okolních střech. Objekt je půdorysného tvaru cca 15 x 13 m a výšky 9 m. Střecha je navržena jako průnik dvou sedlových střech a to tak, že jedna střecha respektuje stávající podélný hřeben sousedního objektu restaurace a druhá vytváří pohledový štít otočený směrem do komunikace. Konstrukčně je stavba navržena z betonových prolévaných tvarovek a je zastřešena ocelovo-dřevěným krovem. Budova je opláštěna KZS a ten je následně překryt vodorovným rastrem pohledových latí ze sibiřského modřínu.

Koncept budovy vychází z požadavku na provoz kotelny na spalování biomasy. Z tohoto důvodu je objekt řešen jako jednopodlažní převýšená budova s vestavěným podlažím pro zázemí obsluhy kotelny (kancelář se šatnou, sociální zázemí). V 1. NP se nachází vlastní kotelna s přilehlým zásobníkem biomasy, který je zavážen buď přes navrhovaný průjezd (při bočním skládání) či přímo (při skládání dozadu). Vstup do kotelny je navržen přes vstupní halu, kde je možnost vystoupat přes navrhované schodiště do 2. NP, kde se nachází zázemí pro obsluhu kotelny.

Autorský a realizační tým

Architektonický návrh: Projektový atelier DAVID – Ing. arch. Ladislav David

Stavebně-technické řešení: Projektový atelier DAVID – Ing. Martina Kratochvilová, Ing. David Dlouhý, Ing. Jan Havránek

Profese a spolupráce: Elcenter s.r.o., Barnatherm s.r.o., Protipožární servis, KCE-statika a dynamika staveb, Snowplan s.r.o., VKP+

Dodavatel stavby: CL-EVANS s.r.o.

Fotografie: Ing. arch. Jan Jirásko, Ing. arch. Jakub Středa

  • Autoři: Ladislav David
  • Ateliér: Projektový atelier DAVID, s. r. o.
  • Země: Česká republika (Česko)
  • Generální dodavatel: CL-EVANS s.r.o.
  • Město: Oldřichov v Hájích
  • Datum projektu: 2011
  • Realizace: 2013
  • Zastavěná plocha: 175.00m2
  • Obestavěný prostor: 1225 m3

Mohlo by vás zajímat

Generální partner
Hlavní partneři