Architektura / industriální a technické stavby

Lávka pro pěší přes řeku Smědou

Ladná zavěšená lávka, která získala v minulém roce ocenění Žlutá karta, svým organickým charakterem souzní s okolní přírodou.

Miloslav Vodička , 8. 2. 2012

Místo

Potřeba spojení dvou břehů řeky Smědá v místech pod hradem Frýdlant byla zajištěna pěší lávkou, která však byla při povodni v roce 2010 zničena. Nezbytnost tohoto propojení umožňující přístup z města (Frýdlant v Čechách) do rekreačního areálu tenisového klubu vyústila v návrh nové pěší lávky. Prostorové podmínky dané místem však nedovolují přímé spojení. Absence pravobřežního předmostí v místě bývalé lávky ústící do silniční komunikace a stísněné podmínky na levém břehu vymezené cestou mezi tenisovými kurty, tak byly základními faktory ovlivňující výsledný tvar konstrukce.

Návrh

Nutnost půdorysného vybočení byla zohledněna návrhem staticky výhodného modelu dvou do sebe zaklíněných horizontálních oblouků nesených soustavou ocelových lan. Pro zajištění dostatečné ochrany nové lávky proti povodním, byla celá konstrukce vyzdvižena nad maximální hladinu řeky Smědá (stanovená při povodni 2010). Toto nadvýšení respektující max. sklon pro osoby s omezenou schopností pohybu, celou konstrukci optimalizuje a zároveň zvýrazňuje dynamičnost vzniklé křivky spojující dva břehy. Materiálové i barevné ztvárnění je navrženo kultivovaně s ohledem na hodnotné prostředí v blízkosti dominanty středověkého hradu Frýdlant. Pro zajištění vhodných statických i estetických vlastnosí okolí je dále nutná rekonstrukce pravého břehu, který tvoří zárubní zeď s vozovkou. Ta je navržená jako železobetonová obložená gabionovými koši.

Konstrukce

Jedná se o lehkou zavěšenou konstrukci prostorové příhradoviny trojúhelníkového tvaru s proměnnou polohou spodního pasu reagující na jednostrannost zavěšení. Jednotlivé pruty jsou z bezešvých válcovaných trubek spojovaných svařováním. Dílčí konstrukční segmenty po žárovém zinkování pak budou šroubovány. Ocelová lana jsou z konstrukčních vysokopevnostních táhel Macalloy, která budou kotvena a napínána pomocí speciálních spojek téhož systému. Mostovka je řešena jako dřevěná z drážkovaných fošen IPÉ. Přišroubuje se k podpůrné konstrukci U profilů nesených soustavou příčníků z páskové oceli 10/100mm. Všechny ocelové prvky budou žárově zinkovány. Zábradlí je kotveno na vykonzolované části příčníků. Sloupky tvoří zdvojený páskový profil spojený objímkami pro montáž horního a dolního madla, a s otvoty na ocelová lanka tvořící výplň zábradlí. Osvětlení je integrováno do dolního madla a zvýrazňuje křivku celé konstrukce. Tvoří jej LED páska orientována tak, aby nasvětlovala povrch mostovky a neoslňovala chodce.

název Lávka přes Smědou - Frýdlant v Čechách

autor Miloslav Vodička

ročník

  1. ročník magisterského studia

vedoucí

Doc. Ing. arch. Václav Dvořák, CSc., Ing. arch. Petr Šikola

ateliér ATKS

Klíčová slova:

lávka studentský projekt

Mohlo by vás zajímat

Generální partner
Hlavní partneři