Architektura / občanské stavby

Národní technická knihovna Praha | Projektil architekti

Budova významné instituce, a tou Státní technická knihovna bezesporu je, by měla být snadno identifikovatelná, rozpoznatelná, měla by být něčím charakteristická. V případě STK se klidně může říkat "ten čtveratej barák s kulatejma rohama". Možná to nezní tak poeticky jako Tančící dům, ale účel to splní. Na mapě prahy to bude stavba snadno identifikovatelná a rozpoznatelná. Budovu představují její autoři ze studia Projektil architekti.

Dominik Herzán , 15. 9. 2006

GEOMETRICKÁ CHARAKTERISTIKA

Vítězný soutěžní návrh objektu NTK přichází s tvarováním objemu a hmot budovy, které vykazuje nezvykle nízkou, a tím i velmi příznivou geometrickou charakteristiku ( blížící se ideálu tvaru koule ). Díky tomu budova z hlediska parametrů tepelné ochrany splňuje požadovanou, a dokonce s rezervou i doporučenou normovou tepelnou charakteristiku, tedy parametr hovořící o budoucích energetických nárocích budovy.Dalších výrazných úspor budoucích provozních nákladů na vytápění a klimatizaci budovy bude dosaženo aktivním využíváním „inteligentního“ pláště budovy, který nebude plnit pouze funkci vymezení hranice vnitřního a vnějšího prostředí, ale svým aktivním působením přispěje k tomu, aby požadovaných parametrů vnitřního prostředí v budově bylo za všech klimatických podmínek dosahováno s minimem nároků na primární energetické vstupy (pára, elektrická energie).

PRŮVODNÍ ZPRÁVA

Stavební parcela, která byla předmětem soutěže, se nachází přímo v ohnisku střetu téměř všech stavebních epoch této části. Tuto parcelu vyplňujeme dvěma objekty. Vlastní budovou knihovny a budovou parkingu, které mezi sebou svírají předepsaných 30 % volné nezastavěné plochy. Myslíme si, že stále ještě existují na světě místa a budovy, ke kterým je třeba alespoň několik symbolických kroků dojít pěšky.Monoblok NTK s neprodyšnou, i když průsvitnou obíhající skleněnou fasádou, umisťujeme k hlavní ose areálu ČVUT (Technická ul.). V přízemním pásu je plášť průhledný a ze čtyř stran prolomený vstupními trychtýři. Tak je budova NTK (narozdíl od ostatních okolních budov vysokoškolských institucí) ve svém parteru zcela přístupná a dovoluje i pouze projít. Ke Flemingovu náměstí jsme umístili dlouhý solitérní objem parkingů s otevřenou fasádou.Tvar hranolu na půdorysu sférického čtverce jsme pro budovu knihovny zvolili pro jeho charakter osově orientované centrály. Je to tvar, který navozuje pocit ochrany a soustředění, pro knihovnu velice důležitý. Orientace uvnitř budovy je podpořena vložením podélné dvorany s horním osvětlením. Na dně dvorany, v mezipatře, je umístěna hala služeb, veřejnosti přístupná přes jediný kontrolní bod v přízemí. Střední tři patra jsou věnována především oddělením volného výběru a studovnám. Poslední patro nad prosklenou střechou dvorany dává možnost pobytu s knihou na vzduchu v prostoru několika atrií. V tomto patře jsou individuální studovny. Část budovy knihovny přivrácená k parkingům, tedy do vnitrobloku, je věnována neveřejné – služební části NTK a je obsluhována samostatnou vertikální komunikací. Tato část se projeví prolomením okenních pásů v průsvitné skleněné fasádě. Základními vertikálními komunikacemi pro veřejnost jsou dva výtahy za kontrolním bodem a otevřená schodiště volně komponovaná dle předpokládaného pohybu návštěvníka NTK.V jediném podzemním podlaží jsou umístěny sklady knih, dílny, šatny personálu a ostatní technické zařízení budovy. Do úrovně tohoto podlaží sjíždí průjezdnou jednosměrnou rampou zásobovací komunikace. Tím, že se suterénní prostory omezily na minimum přesunutím parkingu do samostatného objektu, naskýtá se možnost uvažovat o větší kapacitě skladů knih přidáním dalšího suterénního patra. Myslíme si, že po technické stránce by měla být budova NTK jakousi stavební příručkou prezentující současné technologické trendy stavebnictví. Protože je stále víc aktuálním tématem stavebnictví ekologie, a především energetická úspornost, tvarovali jsme záměrně budovu NTK tak, aby její objem měl co nejmenší povrch, a tím i minimální tepelné ztráty a zisky. Navíc jsme neprůhlednou část fasády koncipovali jako dvojitou se žaluziovým stíněním v meziprostoru. Sluncem ohřátý vzduch je možné v tomto prostoru přesouvat jak vertikálně samotíží, tak horizontálně axiálními nehlučnými ventilátory.Po konstrukčně-statické stránce využíváme v nadzemních podlažích možnosti dodatečně křížem předepínaného železobetonu. Dosažené rozpony 14,4 m × 14,4 m jsou ověřeny statickým posouzením. Tím dostáváme volný půdorys v podlažích pro tvorbu vlastního interiéru budovy NTK.Roman Brychta, Adam Halíř, Václav Králíček, Petr LešekText vznikl jako příspěvek sborníku k 1. Mezinárodní konferenci na téma Knihovna a architektura, která se konala ve dnech 9.-11.9.2001 v prostorách knihovny UP v Olomouci. Pořadatelem byla Knihovna UP v Olomouci ve spolupráci s Muzeem umění v Olomouci, Českou komorou architektů, Britskou radou a s Open Society Institute. Text byl převzat s laskavým svolením organizárora. Vzhledem k tomu, že od vítězství v soutěži v roce 2001 se na projektu STK stále pracuje, mohly některé údaje dostát změn.

TECHNICKÉ ÚDAJE

Název: Národní technická knihovnaArchitekt: Projektil architekti (Roman Brychta, Adam Halíř, Václav Králíček, Petr Lešek)Spolupráce: Miroslav Smutek – statika (RECOC s.r.o), Petr Matoušek – tepelná technika a prostředí stavby ((ŽEMLIČKA, projekční kancelář Praha, s. r. o.)Ulice: Technická, Thákurova, Flemingovo náměstí, DejviceMěsto: PrahaZemě: Česká republikaSoutěž: veřejná architektonická soutěž, 2000Realizace: dokončení plánováno na prosinec 2008Rozměry: sférický čtverec o hraně cca 70 m, rozpony sloupů 14,4 mPočet pater: 5 nadzemních a 1 podzemní

Webové stránky: www.stk.cz/ntkwww.projektil.czPřipravil: Dominik Herzán

Klíčová slova:

Projektil architekti

Mohlo by vás zajímat

Generální partner
Hlavní partneři