Architekti ze studia Chybík + Krištof obnovili slavný Mendelův skleník v Brně Foto: Alex Shoots Buildings
Architektura / občanské stavby

Návrat legendární stavby. V Brně obnovili Mendelův skleník podle návrhu studia Chybík + Krištof

Křehká stavba ze skla a oceli od konce minulého roku zdobí klášterní zahrady augustiniánského opatství v Brně. Vyrostla na místě původního skleníku, ve kterém Gregor Johann Mendel prováděl své vědecké pokusy, čímž položil základy genetiky.

EARCH.CZ , 6. 2. 2023

Z původního Mendelova skleníku se do dnešních dní dochovaly pouze základy. Už v 70. letech 19. století jej totiž smetlo tornádo, zbytky konstrukce pak byly odstraněny za socialismu. Rozhodnutí postavit skleník nový padlo i v souvislosti s dvousetletým výročím narození Gregora Johanna Mendela, které si celý vědecký svět loni připomínal.

Vypracováním architektonického návrhu skleníku v brněnském areálu augustiniánského opatství bylo pověřeno studio Chybík + Krištof, které vycházelo z archivních materiálů původní stavby. Její moderní interpretace tak zachovává půdorys i orientaci někdejšího skleníku a současně pracuje se třemi Mendelovými zákony dědičnosti, které předpověděly budoucnost moderní genetiky.

„Systém je složený z několika druhů stavebních prvků od největších po nejmenší, které své vlastnosti dědí podobně jako Mendelův hrách. Větší množství elementů nám umožnilo subtilnější konstrukci než by byla standardně možná,“ vysvětluje spoluzakladatel studia CHYBIK + KRISTOF Ondřej Chybík.

Foto: Křehká stavba ze skla, hliníku a oceli vyrostla na místě původního Mendelova skleníku

Pro realizaci objektu využili architekti konstrukci z oceli, hliníku a skla. „Základním principem návrhu prosklených konstrukcí byla snaha přiblížit se v co největší míře představě architektů a nakombinovat co nejsubtilnější konstrukci prosklené střechy, obvodového pláště a panoramatických posuvných dveří. Toho jsme docílili hlavně díky použití novinky v našem sortimentu – bezrámové posuvné dveře MB-Skyline Type-R, které byly vloženy do polostrukturální sloupko-příčkové fasády MB-SR50N s pohledovou šířkou 50 mm,“ upřesňuje technické podrobnosti firma Aluprof.

Foto: Skleník bude sloužit jako polyfunkční prostor - má předávat Mendelův odkaz pomocí expozice a zároveň bude sloužit pro různé přednášky a kulturní akce

Stavba je navržena pro variabilní využívání – má předávat Mendelův odkaz pomocí expozice a zároveň bude sloužit pro různé přednášky a kulturní akce. Důležité bylo také její funkční provázání s klášterní zahradou, což zajišťují především rozměrné dveře, které i přes jejich křídlo o výšce dva a půl metru a s těžkým bezpečnostním trojsklem lze snadno ručně posouvat. Přirozené větrání pak zajišťuje celkem 18 motoricky ovládaných výklopných fasádních oken, která dodala rovněž firma Aluprof. Lehkost stavby podporuje také fakt, že jsou veškeré technologie pro její provoz uloženy mimo objekt.

Snahou investora, augustiniánského opatství, je otevřít klášterní zahrady návštěvníkům z řad laické i odborné veřejnosti. . Veřejně přístupný bude proto i nový Mendelův skleník, který sice už nebude mít původní funkci vědecké laboratoře, zato se stane prostorem kultury a vzdělávání.

  • Autoři: Ondřej Chybík, Michal Krištof
  • Ateliér: CHYBIK + KRISTOF
  • Spolupráce: Babka+Suchma
  • Země: Česká republika
  • Město: Brno
  • Zastavěná plocha: 160 m²
  • Náklady: 1 100 000 euro
  • Adresa:: Mendlovo náměstí 157/1, 603 00 Brno
  • Použité systémy Aluprof: bezrámové posuvné dveře MB-Skyline Type-R, sloupko-příčková fasáda MB-SR50N, MB-SR50N A Efekt, MB-SR50N OW

Mohlo by vás zajímat

Generální partner
Hlavní partneři