Architektura /

Navrhněte proměnu sídlištního vnitrobloku v Plzni

Zadáním soutěže je najít přesvědčivou architektonickou odpověď na požadavky obyvatel sídliště a vyhlašovatele soutěže – Městského obvodu Plzeň 1 – k proměně centrální části vnitrobloku Krašovská. Vnitroblok by měl zůstat nadále převážně volný a ozeleněný, potřeba je ovšem řešit cestní síť, sportovní vybavenost, zastínění nebo třeba „mobilně působící“ kavárnu.

EARCH.CZ , 9. 9. 2016

Zadání soutěže, které architektům poskytuje bohatou škálu přání i nápadů, vzešlo z rozsáhlé společenské diskuse v podobě plánovacích setkání a dotazníkového šetření a zároveň je souladu s koncepcí rozvoje města Plzně.

Soutěž vyhlásil Městský obvod Plzeň 1. „Vnitroblok by měl fungovat jako živé místo určené pro odpočinek a volnočasové aktivity, jež poskytne potřebné zázemí a vybavenost pro všechny generace uživatelů, a které není příliš náročné na pravidelnou údržbu,“ cituje ze zadání soutěže místostarostka obvodu Ivana Mádlová.

Ta s nápadem na rekonstrukci vnitrobloku v loňském roce přišla a oslovila ke spolupráci spolek Pěstuj prostor, z. s. Spolek s městským obvodem zorganizovaly rozsáhlé dotazníkové šetření, v němž bylo odevzdáno 753 dotazníků, a dvě plánovací diskuse s místními občany. Výstupem z besed a dotazníků je právě zadání architektonické soutěže (Podrobná specifikace předmětu soutěže). Podařilo se i nastartovat tradici letní sousedské akce – Krašovské zahradní slavnosti, letos proběhl už druhý ročník.

Do soutěže se mohou zapojit soutěžní týmy, jejichž členem je autorizovaný architekt v oboru architektura nebo krajinářská architektura nebo se všeobecnou působností, soutěž probíhá v českém jazyce. Návrh je zapotřebí doručit do podatelny Úřadu městského obvodu Plzeň 1, alej Svobody 60, do 21. listopadu 2016 do 17.00 hodin.

Více informací na webu ČKA. Kompletní podklady pro soutěžící jsou ke stažení na profilu zadavatele.

  • autor: EARCH.CZ *
  • publikováno: * 9. 9. 2016
  • zdroj: * Tisková zpráva

Mohlo by vás zajímat

Generální partner
Hlavní partneři