Architektura / občanské stavby

Návštěvnické centrum na Islandu

Návštěvnické centrum v islandském městě Skriðuklaustur je navrženo jako stavba, která dokonale ctí své okolí, jenž se odráží jak v základní hmotě kopírující terén, tak v použití místních materiálů podtrhujících drsnou okolní přírodu. Ukázkový příklad dialogu architektury s okolím.

Středisko mědi , 11. 6. 2015

Návštěvnické centrum Snæfellsstofa vyjadřuje důstojnost okolní přírody a je úzce spojeno se svým bezprostředním okolím.

Záměrně je umístěno na výrazném svahu, takže budova jemně klouže nad terénem. Její umístění bylo vybráno s cílem zajistit úkryt před větrem, dostatek denního světla a výhled na hory.

Tvar budovy je inspirován věčnou tvůrčí silou ledovce: jak si proráží cestu terénem, nebo jak ustupuje a pak opět do krajiny vyřezává nové, stále se měnící přírodní krásy. Tyto výtvory se staly předlohami prostorů a tvarů, nalézajících se v budově.

Budova, definovaná půdorysem ve tvaru X, je rozdělena do tří částí, takže ji lze využít různými způsoby, v závislosti na ročním období. Její hlavní osa "výstav a vzdělávání" se zvedá nad obě strany a vytváří rámec pro výstavní prostor a knihovnu. Tato osa se zvedá ze "skalní základny" jako živý a neustále se měnící ledovec. Skalní základna neboli osa služeb protíná výstavní osu a kromě zařízení pro zaměstnance hostí kavárnu a toalety. Mezi těmito dvěma osami se proplétá informační cesta, ukončená ve venkovním amfiteátru.

EKOLOGICKÉ A BEZBARIÉROVÉ

Budova stojí osamoceně; vozidla jsou držena stranou a odstíněna živými a terénními stěnami. Návštěvníci do budovy přicházejí a prožívají podobnou vznešenost jako horolezci u ledovce. Požitek z venkovních prostor je umocněn zaměřením na bezbariérovost a univerzální design. Pěší cesty, rampy a paluby jsou postaveny z místního dřeva a jejich tvary řídí přístup návštěvníků do budovy. Prostory pro zaměstnance, jako jsou dílny, garáže a technické místnosti jsou umístěny tak, že nejsou z přístupových cest vidět.

Pro stavbu byla zvolena jasná a jednoduchá paleta z většinou místních materiálů, včetně palubky z modřínu, travnaté střechy a terénních skalních stěn. Na povrchu budovy je patrný také blízký les.

Skalní základna je z litého betonu s izolací a dřevěnou deskou na povrchu jak uvnitř, tak venku. Modřínové panely navíc rozbíjí hmotu betonových zdí uvnitř i venku. Osa výstav a vzdělávání "Ledový proud", je orámována dřevem a obložená tmavě hnědou předoxidovanou mědí s dřevem uvnitř. Křížení a propojení obou os je informační cestou.

Tento půdorys a velkorysá výška stropů umožňují stálé expozice v částech výstavní plochy a dočasné výstavy v jiných částech. Vnitřní i venkovní prostory lze snadno kombinovat a propojovat. Například prostor pro setkávání a centrální hala mohou být otevřeny až do vnějšího amfiteátru, stejně tak jako kavárna na vnější terasu. Vnitřní a venkovní osvětlení je formováno umístěním stavby a navrženo tak, aby se minimalizovalo světelné znečištění při současném maximálním využití denního světla. Návštěvnické centrum bylo navrženo s důrazem na trvale udržitelný design a prochází hodnocením BREEAM.

  • Země: Island
  • Město: Skriðuklaustur
  • PSČ: 701 Egilsstaðir
  • Realizace: 2010

Mohlo by vás zajímat

Generální partner
Hlavní partneři