Architektura / bytové domy

Mohutný bytový soubor přivádí nový život do proměňující se čtvrti ve Stockholmu

Čtvrť Kungsholmen v centrálním Stockholmu prochází v posledních letech dynamickou proměnou. Původní kanceláře a lehký průmysl nově doplňují bytové domy, které rozvíjejí stávající městkou strukturu a vytváří živý městský prostor. Jedním z projektů realizovaných v této lokalitě je také objekt Etaget od lokálního studia Kjellander Sjöberg. To navrhlo mohutnou stavbu, která se měřítku okolní zástavby přizpůsobuje především rozdělením na menší bloky.

EARCH.CZ , 30. 11. 2018

Rezidenční komplex Etaget se nachází na západním Kungsholmenu, což je oblast ve Švýcarsku, která se původně skládala z kanceláří a lehkého průmyslu, avšak v posledních letech se rozvíjí do rozmanité podoby s nárůstem doplňkového podnikání a nového bydlení. Cílem projektu Etaget je podpora stávajícího prostředí budovou, která dále rozšiřuje a rozvíjí místní městskou strukturu. Komerční prostory a jiné služby a aktivity v parteru stavby podporují charakteristickou městský život, který z lokality vytváří město uvnitř města.

Architektonický výraz Etagetu odkazuje na tradiční uspořádání, typické pro centrum Stockholmu: otevřené přízemí s komerčními prostory, hlavní hmota s bytovými prostory a dozadu ustoupené podkroví. Uspořádání budovy reaguje na výškovou proměnlivost pozemku a okolních budov. Základní jednotky projektu představují krychle, v sériích navršené na sebe a následně vzájemně vertikálně posunuté. Hravá kompozice kostek propůjčuje objektu výraznou siluetu a hloubku.

Foto: EARCH

Kontrast vs. harmonie

Tři typy cihlového zdiva v kombinaci s předoxidovaným měděným plechem vždy vymezují jeden blok, společně s dřevem pokrývajícím terasy pak tvoří základní paletu použitých materiálů. Mosazné a měděné obložení architekti zvolili jako kontrast a doplněk tří typů cihel. Kov navíc odkazují k průmyslové historii lokality.

Dalším z důvodů použití měděných a mosazných obkladů bylo řešení geometrických a technických problémů objektu, jako například manipulace s dešťovou vodou či zakrytí spojů mezi prefabrikovanými prvky. Kov se objevuje také v podobě zábradlí, lemování a dalších detailů.

Střešní zahrady

Budova Etaget zahrnuje celkem 103 bytů navržených v různých velikostech „loftového“ provedení. Vzhledem k husté zástavbě centra města je veškerý dostupný prostor optimalizován tak, aby obyvatelům poskytoval dostatek místa pro odpočinek. Projekt se také řeší dvě důležitá témata, která hlavně v dnešní době nabírají na důležitosti: ekologická šetrnost a sociální odpovědnost ve smyslu pestré skladby obyvatel různého socioekonomického statusu.

Foto: EARCH

Foto: EARCH

  • Ateliér: Kjellander Sjöberg
  • Země: Švédsko
  • Město: Stockholm
  • Ulice, číslo: Västra Kungsholmen
  • Realizace: 2018
  • Materiál: měď
  • autor: EARCH.CZ *
  • publikováno: * 30. 11. 2018
  • zdroj: * Středisko mědi

Mohlo by vás zajímat

Generální partner
Hlavní partneři