Architektura /

Nový internetový projekt | Architektura 19. a 20. století

Architekt a historik Zdeněk Lukeš vytvořil již tradici v pořádání přednášek o architektuře 19. a 20. století. Internetový časopis e-architekt.cz jako mediální partner dlouhodobě propaguje tyto přednášky. S tím souvisí také záměr digitalizovat bohatý archiv přednášejícího, který čítá na 12 tisíc diapozitivů. Záměrem je vytvořit databázi fotografií a spuštění webových stránek o architektuře 19. a 20. století, přístupnou všem zájemcům o studium české architektury.

Petr Vaněk , 2. 2. 2006

Jarní cyklus 2006Jarní cyklus přednášek, nazvaný Osobnosti české moderní architektury plynule navazuje na návštěvnicky úspěšnou podzimní sérii. Zdeněk Lukeš svým poutavým vyprávěním a projekcí diapozitivů dokáže upoutat pozornost snad každého, kdo na jeho cyklus o architektuře 19. a 20. století do Kulturního centra Kaštan zavítá. Každou z přednášek může navštívit maximálně 80 posluchačů, i vzhledem k tomuto počtu je většinou beznadějně vyprodáno.Jarní cyklus 2005Jarní část 2005 pod názvem Zajímavosti pražské moderní architektury byla rozdělena typologicky podle účelu využití jednotlivých architektonicky zajímavých památek. Na konci přednášky byl vždy k tématu uveden krátký film.Podzimní cyklus 2004Série přednášek Zajímavé pražské stavby IX. a XX. století byla koncipována podle pražských obvodů a jejich zajímavých realizací období 19. a 20. století. Spoluprací mezi přednášejícím architektem Z. Lukešem, Kulturním centrem Kaštan - poskytovatelem přednáškových prostor a časopisem e-architekt.cz jako mediálním partnerem byla touto první sérií, jak se později ukázalo, položena tradice v organizování přednášek z dějin architektury pro širokou veřejnost.ZáměrČasopis e-architekt.cz jako mediální partner cyklů přednášek Z. Lukeše by rád zajistil záznam přednášek formou článků včetně bohaté obrazové dokumentace.S tím souvisí záměr digitalizace bohatého archivu přednášejícího – analogových materiálů, většinou diapozitivů a jejich zařazení do digitální databáze. To by v budoucnu mělo nesporné výhody nejen při přípravě tématických cyklů, jakými jsou již zmiňované cykly přednášek. Forma veřejně přístupné internetové databáze by měla sloužit pro studijní účely všem zájemcům o české dějiny architektury.PřínosPřínosem projektu je zejména vytvoření rozsáhlého studijního materiálu, který bude pro zájemce umístěn ve Studijním a dokumentačním centru Müllerovy vily. Databáze fotografií bude také k dispozici na internetovém portálu věnovaném tomuto období z českých dějin architektury.Spolupráce na projektuKoordinátor projektu: e-architekt.czGrafické práce: signed designKopírovací práce: Copy GeneralScanovací práce: Paladix foto-on-lineZáštita: Muzeum Hl. m. Prahy, Müllerova vilaPodpora projektu: U.S.Embassy PraguePodpora projektuChtěli byste také podpořit tento projekt? Máte možnost. V tuto chvíli se podařilo díky grantu Americké ambasády poskytnutého Muzeu hlavního města Prahy zahájit postupné skenování bohatého archivu Z. Lukeše. Zpracování a zatřídění fotografií je však závislé na získání dalších finančních prostředků. Bylo požádáno o finanční příspěvek prostřednictvím grantu Nadace české architektury. V případě zájmu o podporu projektu kontaktujte prosím redakci časopisu e-architekt.Kontaktní osoba:Petr Vaněk | petr.vanek@earchitekt.cz | tel.: 225 273 842Harmonogram prací11/2005-03/2006 | Skenování 12.000 kusů diapozitivů02/2006-05/2006 | Archivace souborů06/2006-09/2006 | Zatřídění diapozitivů07/2006-10/2006 | Vytvoření databáze09/2006 | Spuštění projektu Architektura 19. a 20.století

Klíčová slova:

Generální partner
Hlavní partneři