Architektura / veřejný prostor a urbanismus

Olověný Dušan 2012 | Císařský Landpark

Šestici finálových projektů soutěže Olověný Dušan v kategorii 'architektura - jednotlivci' uzavírá projekt revitalizace pražského Císařského ostrova, na kterém je umístěna čistička odpadních vod. V dalších dnech se můžete těšit na finalisty Olověného Dušana v kategorii design.

Petra Polányová / Petr Bodnár / Matúš Kaboš , 11. 4. 2012

Foto: eArch
Projekt Cisářský Landpark sa zaoberá riešením územia Císařského ostrova, návrhom vhodnej funkcie ostrova a jeho koncepčnej náplne. Projekt rieši otázku, akým ďalším spôsobom sa dá využiť potenciál Císařského ostrova, na ktorom sa v súčasnosti nachádza ústredná čistiareň odpadových vôd a je plánované jej rozšírenie.

Východiskom a hlavnou myšlienkou návrhu bolo dodať vyčistenej vode z čistiarne odpadových vôd ďalšiu hodnotu. Využiť túto čistú vodu na účely prospešné pre ľudí a pre mesto, obohatiť miesto a priviesť na ostrov ľudí, aby nebol naďalej len tranzitným objektom ale miestom pre pobyt a stretávanie sa obyvateľov a návštevníkov mesta.

Náš návrh Císařského ostrova vychádza z navrhnutého riešenia dostavby novej vodnej linky. Návrh počíta s ponechaním a intenzifikáciou hlavných technologických celkov, ktorými sú objekt hrubého a mechanického čistenia, čerpacia stanica mechanicky predčistených vôd, objekt biologického čistenia, dávkovanie externého substrátu a dosadzovacie nádrže. Namiesto objektov pre tretí stupeň čistenia sme navrhli systém koreňovej čistiarne. Ktorá by sa nachádzala na zvyšnej časti ostrova. Proces čistenia v koreňovej čistiarni je zakončený kúpacím jazerom, z ktorého je vyčistená voda vypúšťaná do Vltavy.

Komentář poroty

Vtipný koncept jen prohlubující rozporuplné zadání, žádné domy, žádný velký urbanismus, bez architektury, pouze práce s přírodou a jejími procesy. Nevím ale, jestli lze spojit dvě takto rozdílné technologie – klasickou čističku a kořenovku... Představa krajiny jezírek, trávy a lávek je zde velmi živá. Úplně cítím vodu a slyším zvuk větru v rákosí…

Mohlo by vás zajímat

Generální partner
Hlavní partneři