Architektura / občanské stavby

Polyfunkční dům na vídeňském bulváru

Slnečné lúče rozrážajú tradične uzavretý uličný front a trieštia sa až v hĺbke nekonvenčne riešeného traktu, na sklenených fasádach obchodov a kancelárií zoskupených nad nimi. Ďalej prenikajú spleťou dômyselných premostení, aby splynuli na „palube“ vyhliadkovej terasy, ktorá otvára vnútorný dvor nákupnému bulváru.

Zuzana Borovičková , 10. 1. 2012

Porušené pravidlá

Terasa, ktorá pozýva jedných k nákupom a potulkám a druhých k príjemnému posedeniu, je zároveň odpoveďou na uličný zárez oproti – inteligentné riešenie situácie a presvetlenia prostredníctvom verejného priestoru. Netradičný pohľad na uličný front – jeho riešenie a otvorenie užívateľovi – sa skladá z dvoch častí: prednej a zadnej, ktoré vznikli zámerným preskupením hmôt. Trakt je postavený nekonvenčne kolmo na ulicu a v šírke je zredukovaný. Projekt využíva relatívne úzky – 18 m široký a 65 m hlboký – pozemok na Mariahilfer Strasse 36 a otvára pasantom pohľad do predĺženého dvora smerom k Lindengasse. „Strih“ budovy s jej mierne naklonenými fasádami, rovnako ako náznak kľukatých pôdorysov takýmto spôsobom tiež režírujú svetlo a priestor. V dômyselnom estetickom a ekonomickom puzzle zapadajú jednotlivé časti na svoje premyslené miesto. Kde genialita vyžaduje nielen ťažkú prácu, ale i spoluprácu investora, rozohrali architekti súhru priestoru a hmoty, v ktorej je všetko vyvážené a má svoje pevné a v modeli overené miesto. V rokmi osvedčenom pracovnom procese zapadli jednotlivé časti ako kocky lega. Na najdôležitejšej viedenskej nákupnej ulici sa nepostupovalo podľa tradičnej schémy.

Cieľom bolo rozlomiť hermeticky uzavretý uličný front, zvonka nechať prežívať celú hĺbku dvorového traktu a aj pre užívateľov zadného traktu sprístupniť uličný front – zvýšiť jeho atraktivitu a využitie. Eskalátor sprístupňuje prah druhého podlažia, ktoré ďalej vťahuje do rušného diania v prieluke. V ukončujúcom priečne preloženom trakte sú od tretieho podlažia situované dobre zužitkovateľné plochy kancelárií. Na výšku podlažia presklené administratívne priestory sú zatraktívnené terasami a polohou do dvora. Vertikálne prepojenie v strede budovy umožňuje predelenie disponibilnej schránky budovy na dve samostatné jednotky. Voľné pôdorysné riešenia bez nosných prvkov – stĺpov – a raster fasády 1,5 m umožňujú rozdielne a neobmedzené riešenia – od jednoduchých kancelárií až po typ veľkoplošnej administratívy –, všetky priestorové konštelácie sú možné.

Zvýšené plochy fasád umožňujú viac presvetlenia. Vertikálne rastrovanie je horizontálne ukončené prostredníctvom silikónových fúg a od štvrtého nadzemného podlažia v dolnej časti potlačou. Riešenie dokazuje, že dokonca aj administratívne budovy dokážu sprostredkovať urbánnu eleganciu a inteligentnú nenútenú uvoľnenú atmosféru. Úzky, ľahko zalomený, skulpturálne stvárnený dvojpodlažný sokel sa rozvíja do hĺbky budovy. Arkier – vykonzolovaný polmetrový výstupok na fasáde – poskytuje úchvatný pohľad na Mariahilfer Strasse. V nižšie položenej otvorenej fúge vytvárajú dve premostenia filter k ulici spolu s množstvom priehľadov bohatých na vizuálne zážitky.

Severné ukončenie piazze je tvorené objektom, ktorý sa smerom nahor otvára a rozvíja. Mierka tohto verejného priestoru, využiteľnosť, materializácia a otvorenie sa k uličnému priestoru vytvárajú jedinečnú a nezameniteľnú atmosféru v urbánnom prostredí. Smerom k východným susedom hraničí so stenou z pohľadového betónu s prímesou bieleho cementu, v ktorej sú rozsypané sklenené objekty evokujúce špeciálnu svetelnú náladu. Tam, kde je žiadaný iný materiál – ako napríklad pri hladkej ochrannej stene –, sa tri rozlične stvárnené a čiastočne podsvietené druhy „palubných okienok“ postarali o extra zážitok. Riešenie architekti prenechali Barbare Höller. Uličné reklamy pochádzajú od Ingeborg Kumpfmüller a korešpondujú so svetelnou stenou. Aj čo sa týka riešenia interiéru, dominuje umelecká požiadavka. Palubovka z duba vínneho, rozličné textúry poťahu nábytku a obklad drevovláknitými doskami až po architektmi vyvinuté barové stoličky spolu s farebným konceptom od Ursuly Aichwalder poukazujú na investíciu do detailu. Interiér reštaurácie a kaviarne Wein & Co tak získava na zvláštnej a neopakovateľnej atmosfére a dotvára imidž terasy na druhom podlaží.

Neustále sa meniaca tvár mesta dostala nový ambiciózny prírastok – architektonickú lahôdku – inovatívne využitie bloku v tradičnom prostredí v zmysle súčasnej modernej estetiky. Realizácia novej typológie v rámci uličného frontu prerušila uzavretú blokovú zástavbu, aby na jednej strane umožnila priehľady do hlbokej štruktúry parcely a jej presvetlenie a na druhej strane vytvorila možnosti verejného využitia vzniknutých voľných plôch. Verejná plocha námestia na druhom podlaží sa opticky rozširuje a nachádza svoju odozvu aj na druhej strane zástavby. Z novovzniknutej terasy – javiska každodenných pôžitkov, relaxu či objavov v živote, architektúre, detaile... – možno pozorovať nepokojne a neustále plynúci ruch dole na Mariahilfer Strasse.

 

Klíčová slova:

polyfunkční dům Rakousko Vídeň

Mohlo by vás zajímat

Generální partner
Hlavní partneři