Architektura / rekreační objekty

Posílení vodních tras pro přepravu a udržitelný rozvoj

Další z oceněných projektů Holcim Awards tentokráte soutěžil v kategorii Next Generation. Projekt, který vznikl na půdě Univerzity v Buenos Aires je určen pro Pantanal Conservation Area, jedno ze světových dědictví UNESCO. Jedná se o komplex o rozloze 200 000 km2 řek, jezer a mokřadů na rozhraní Bolívie, Brazílie a Paraguaye. Projekt zkoumá možnost využívání potenciálu vody ve vnitrozemí Jižní Ameriky. Tento výzkum byl oceněn druhým místem ve své kategorii.

Kristýna Šilhánová , 29. 10. 2013

Pantanal Conservation Area je komplexní ekosystém, který se nachází na území tří států. Strategický význam této oblasti pro jihoamerického vnitrozemí je identifikován prostřednictvím zkoumání jak jeho potenciálu jako dopravní trasy mezi mořskými přístavy a vnitrozemím, tak i možností vhodných řešení pro místní obyvatele. Jako výchozí bod zkoumání byl stanoven potenciál využití vody jako hlavního elementu území. Během období dešťů je zaplaveno až 80% z celkové rozlohy půdy a proto jsou hlavními navrhovanými prvky plovoucí jednotky pro výrobu, bydlení, obchod a vzdělávání.

Vodní prostředí se stává faktorem, který spojuje jednotlivá města regionu, a je také novým potenciálem pro místní obyvatele a zemědělce. V tomto návrhu je používána bioremediace jako metoda filtrování užitkové vody pro vznik produktivního prostředí.

Vodní cesty jsou v Jižní Americe mnohdy jediným způsobem dopravy mezi jednotlivými lokalitami. Silnice neexistují, prales je neprostupný a řeka se tak stává přirozenou spojnicí a cestou. Během minulých desetiletí došlo v Bolívii k nucenému stěhování z vnitřních částí džungle do měst jako je například Puerto Suárez. Projekt se proto snaží navrhnout zpřístupnění těchto lokalit pomocí velkých již existujících vodních cest.

Dok je jediný prvek architektury, který spojuje město s vodou. Pracují s ním i autoři výzkumu. Ti navrhují jednotlivé plovoucí jednotky, které mohou sloužit kočujícím obyvatelům Pantanalu k ubytování i výrobě a zemědělství. Tím nabízí využití rozsáhlých ploch, které jsou každoročně zaplavovány, těmito nomády, kteří budou moct své výrobky nabízet ve směně s městy ve všech třech státech, v tomto případě se jedná o lagunu Caceres a město Puerto Suárez. Přirozený rytmus záplav se znovu stává charakteristickým prvkem území a zajišťuje ekologické využívání přírodních zdrojů.

Původní obyvatelstvo tak přestává figurovat jako nepřizpůsobivý farmář, ale stává se vlastníkem výrobních prostředků. Doky, přístavy a náměstí se stávají novou platformou pro veřejný život a sociální, ekonomický a technický rozvoj. Tím celý systém může přispívat k rozvoji komunity a propojovat všechny tři země.

Další informace o soutěži HolcimAwards najdete ZDE, nebo na Facebooku.

Přihlásit svůj projekt do soutěže můžete na stránkách HolcimAwards.

Mohlo by vás zajímat

Generální partner
Hlavní partneři