Architektura / bytové domy

Pražský ateliér Versatile navrhl ekologický bytový dům v Neratovicích

Bytový dům v Byškovické ulici v Neratovicích navrhl mladý pražský ateliér Versatile. Projekt kromě zajímavého architektonického řešení stojí na ekologickém přístupu a byl kompletně zpracován v Archicadu – od studie a počátečních úvah o návratnosti až po podrobnou prováděcí dokumentaci a marketingové materiály. BIM model byl využíván už ve fázi projektování pro efektivní zapracování změn a podnětů jak ze strany DOSS, tak připomínek investora. Nyní ve fázi zahájení stavby ateliér připravuje BIMx model jako podporu pro dozorování stavby.

Centrum pro podporu počítačové grafiky ČR , 15. 7. 2020

Parcela, na níž bude objekt postaven, leží poblíž základní školy na rozhraní zástavby rodinných domů a zemědělských ploch. Dům je osazen do východní části pozemku jako solitér a uzavírá pomyslnou piazzettu před školou. Je řešen jako uzavřený areál s vlastním parkingem a rozlehlou zahradou s dětským hřištěm.

Proměnlivou okolní zástavbu tvoří jednopodlažní nebo dvoupodlažní domy s podkrovím/ půdou pod převážně sedlovými a valbovými střechami a přilehlá dvoupodlažní škola s valbovou střechou. Tvar objektu je do značné míry určen ochranným pásmem nedalekého produktovodu, které zasahuje na řešený pozemek a nepřímo definuje zastavitelnou plochu.

Versatile - Byty Neratovice

Dělení na menší domečky

Bytový dům je složen z polygonální podnože prvního nadzemního podlaží s obkladem z tmavěšedých režných pásků, na kterou jsou položeny podélné hmoty překonzolované přes západní fasádu podnože ve formě hřebenu. Hmota přebírá tvarosloví okolních domů menších měřítek členěním překonzolované části na opticky různě barevné menší celky fasády. Dělení je podpořeno i skořepinou střechy složenou ze sedlových střech a zvýrazněnou tektonikou východní fasády pomocí různých tlouštěk tepelné izolace.

Domečky jsou řešeny v rámci své hmoty monochromaticky – barva fasády, rámů okenních výplní, klempířských i zámečnických prvků včetně zábradlí balkonů jsou sladěny do jednoho odstínu. Jen okenní rámy v podnoži jsou černé.

Dvoupodlažní objekt má obytné podkroví a je nepodsklepený. Nosná konstrukce je stěnová obousměrná z cihelných bloků (1. NP a podkroví) a ze železobetonu (2. NP – nosné stěny ZV), ze kterého jsou i monolitické stropy. K zateplení je navržen systém ETICS. Krov je zateplen mezi a pod krokvemi a nese falcovanou plechovou krytinu.

Balkony na západní fasádě objektu jsou řešeny jako konzolované železobetonové desky přes obvodové zdivo pomocí výztuže s přerušeným tepelným mostem (ISOKORB). Ve vyšších podlažích mají hloubku 1,2 m různých šířek a jejich zábradlí je koncipováno jako vertikální slunolam z pásových prvků. Artikulaci západních zábradlí přebírají i plotové prvky, branky, vjezdová brána, branky u popelnic a paravany mezi předzahrádkami.

Versatile - Byty Neratovice

Energetická náročnost: Velmi úsporná

Jako zdroj tepla pro vytápění bude sloužit dvojice tepelných čerpadel systému vzduch/ voda. Byty budou vybaveny podlahovým vytápěním se zónovou regulací a nuceným trvalým větráním v sociálním zařízení a okenními štěrbinami s tlumiči hluku. Odsávání bude probíhat nepřetržitě ze sociálního zařízení pomocí ventilátoru (s nízkými otáčkami).

Dešťové vody jsou svedeny pomocí střešních skrytých žlabů a střešních vpustí a svislými svody ve fasádě vedeny do prostoru základů a shromažďovány v retenční nádrži. Jejich likvidace bude probíhat závlahou a následnou evatotranspirací na pozemku. Budova je hodnocena podle Průkazu energetické náročnosti budovy jako B – Velmi úsporná.

Versatile - Byty Neratovice

Převzato z ARCHINEWS 2/2020

Mohlo by vás zajímat

Generální partner
Hlavní partneři