Architektura / industriální a technické stavby

Přestavba elektrárny na farmu

Studentský projekt řeší naléhavé otázky de-industrializace, využití průmyslového dědictví; lokální strategie produkce potravin pomocí městského zemědělství; územní reformy prostřednictvím produktivní krajiny; roli architektury ve změně životního stylu 21. století a konečně prosazování skutečně účinného využívání zdrojů v architektonickém návrhu. Vzhledem k jeho zaměření a dopadu byl oceněn prvním místem v soutěži Holcim Awards – Next Generation pro Afriku a Střední východ. Tato kategorie je určena pro studenty architektury a začínající architekty.

Kristýna Šilhánová , 13. 11. 2013

opětovné využití průmyslového areálu

Projekt je zaměřen na vývoj nové výrobní městské budovy, výrobní městské krajiny a nakonec produktivní městské společnosti pro Jižní Afriku 21. století. Ukazuje, že pomocí propojování výroby potravin a městského prostředí, rozvíjením nové role architektury jako producenta a zpětného využití průmyslového dědictví, lze dosáhnout stabilní, ekologické a produktivní společnosti. To může napomoct změně současného vnímání městské výroby a produkce.

průmyslové objekty jako městské zahrady a farmy

Návrh vertikální farmy v Západní elektrárně Stará Pretoria transformuje původní sklady uhlí do svislé hydroponické zahrady. Tím tak dává naprosto opačný účel místu, které dřív bylo výrazným znečišťovatelem okolí. Tento způsob očištění zároveň nadále dodává městu potřebné suroviny a služby.

Odpady se stávají zdroji: plyn a biomasa jsou použity pro výrobu energie a zároveň dochází k získávání kompostu a čisté vody. Šedá a dešťová voda se používá pro pěstování potravin v těsné blízkosti města a spotřebitele. Na současnou surovou ocelovou konstrukci skladů se přidala ještě druhá, bambusová. Stejně se k původnímu účelu připojil druhý, přírodní.

Kvalitně využívané prostory jsou vytvořeny v opuštěné oblasti a modernizují tak současné zastavěné prostředí. V areálu je navržený trh, který má sloužit základní společenské směně. Znalosti městského zemědělství jsou aplikovány na místní komunitu Pretorie a pomáhají upevňovat sociální vazby. Opětovné využití místa zároveň vytváří řady produktů – od potravin, přes kompost a plyn až po čistou vodu. Tím dochází k vynikající návratnosti původních investic.

Porota ocenila tento projekt pro jeho vizionářské myšlenky a dopad. Projekt je proveditelný a konstrukčně realizovatelný. Využití opuštěných průmyslových objektů bude stále důležitější otázkou ve společnosti, která přechází z výrobních sektorů do sektorů služeb. A takovou Jihoafrická republika je.

Návrh představuje nový způsob vnímání a chápání hodnoty průmyslu na území měst a využívá potenciál průmyslového dědictví reformovat zanedbaná městská zákoutí.

Další informace o soutěži HolcimAwards najdete ZDE, nebo na Facebooku.

Přihlásit svůj projekt do soutěže můžete na stránkách HolcimAwards.

  • Autoři: Calayde Aenis Davey
  • Země: Jihoafrická republika
  • Škola: University of Pretoria
  • Město: Pretoria
  • Datum projektu: 2010

Mohlo by vás zajímat

Generální partner
Hlavní partneři