Architektura / industriální a technické stavby

Projekt nového mostu ve středočeských Oborech ukazuje současný přístup k projektování infrastrukturních staveb s využitím BIM

Středočeskou obec Obory ležící přesně v půli cesty mezi Příbramí a Sedlčany křižuje Jindrovský potok, přes který tu už od roku 1937 vede železobetonový most. Mostní konstrukce vyčerpala svou životnost a její stav se natolik zhoršil, že Ředitelství silnic a dálnic zadalo výběrové řízení na projekt rekonstrukce mostu. Řešení se ujal projekční tým společnosti STATICITY s.r.o. Celý projekt byl zpracováván metodou BIM v systému Allplan, což proces výrazně zefektivnilo.

EARCH.CZ , 3. 12. 2020

Původní most

Nosnou konstrukci stávajícího mostu tvoří prostě podepřená železobetonová deska. Spodní stavba je zděná z lomového kamene, založení bylo dle průzkumů provedeno plošně. Odvodnění mostu je řešeno v příčném i podélném sklonu, bezpečnost provozu na komunikaci zajišťuje ocelové zábradlí a provizorní betonová svodidla.

Nový most

Stávající deskový most se v příštím roce přemění v polorámový most, jehož konstrukce bude rovněž železobetonová. Oproti původnímu plošnému založení navrhl projekční tým pro novou konstrukci mostu s ohledem na místní poměry hlubinné základy. Základní prostorové údaje mostu zůstávají i se změnou typu konstrukce zachovány. Celková délka mostu o šířce 9,1m tedy dosahuje 18,5m, samotné přemostění čítá 7,7m. Výška mostu nad terénem se pohybuje mezi 2,5 – 2,99m.

Nosná konstrukce nového mostu bude tvořena monolitickým železobetonovým polorámem. V případě tohoto typu konstrukce je spodní stavba součástí nosné konstrukce, tvoří ji tedy rovněž monolitický železobeton. Odvodnění vozovky je obdobně jako v případě původního mostu řešeno příčným a podélným sklonem. Pro zajištění bezpečnosti provozu na mostě i v jeho okolí navrhli projektanti ocelová zábradelní svodidla.

Předpokládaná doba výstavby nového mostu se pohybuje mezi šestnácti a dvaceti týdny. Nepřerušený provoz na komunikaci v průběhu výstavby zajistí mostní provizorium TMS, jímž disponuje Ředitelství silnic a dálnic.

Samotné demolici stávajícího mostu bude předcházet zatrubnění Jindrovského potoka. Demoliční práce nevyhovující mostní konstrukce pak vystřídají přípravy pro zemní práce, jež započnou zřízením šablon pro vrtnou soupravu. Následovat bude samotná betonáž pilot spolu s podkladním betonem a pilotovým prahem. Konstrukci mostu jako takového pak tvoří opěry, samotná mostovka opatřená příslušnou izolací a potřebnými nátěry včetně přechodové oblasti spojující konstrukci mostu s vozovkou.

 

STATICITY-Most Obory

 

Zpracování projektu metodou BIM

Jednotlivé fáze projektu včetně návrhu provizorního mostu usnadňovalo zpracování celého projektu metodou BIM v systému Allplan. Projekční tým společnosti STATICITY vytvořil komplexní prostorový model mostu včetně jeho okolí a veškerých souvisejících prvků – svodidel, terénu, inženýrských sítí, vodoteče, přechodové oblasti i gabionů navazujících na jedno z křídel mostu.

 

STATICITY-Most Obory

 

Součást projektu tvoří i modely tří variant provizorní mostní konstrukce. Řešení komunikací bylo importováno prostřednictvím ifc (pro modelaci terénu) nebo dwg (pro modelaci tras) ze systému Civil 3D. Komplexní model umožnil generování výkresů připravených k popisu bez dalších úprav. Projektanti využívali i automatickou tvorbu výkazů výměr všech hlavních položek v příslušných jednotkách. Z pohledu investora představovaly názorné modely mostu ideální prezentační nástroj pro představení projektu laikům dotčeným stavbou. Podle dosavadních zkušeností projektantů se důkladná příprava detailního prostorového modelu zúročí i ve finální realizační fázi.

 

STATICITY-Most Obory

 

3D model jako standardní projekční nástroj

Firma STATICITY využívá ve svých projektech metodiku BIM pomocí systému Allplan jako standardní projekční přístup, který jí umožňuje využít vysokou kvalifikaci projektantů a téměř vyloučit méně kvalifikovanou konstruktérskou práci. S pomocí BIM systému Allplan se může projekční tým plně soustředit na technické řešení stavby, neboť potřebnou výkresovou dokumentaci snadno získají z vytvořeného 3D modelu. Nesporný benefit pak představuje rychlost zapracování změn, která se pohybuje v řádu hodin.

 

 

STATICITY-Most DymokuryFoto: eArch

Příklad prostorového zpracování další mostní konstrukce - perspektiva mostu v Dymokurech. Zdroj: STATICITY

 

Tento článek vznikl za podpory společnosti Allplan.

Společnost ALLPLAN je globálním poskytovatelem otevřených řešení pro Building Information Modeling (BIM) a již více než 50 let udává směr v digitalizaci stavebnictví. Společnost nabízí inovativní nástroje orientované na požadavky uživatelů pro plánování a výstavbu staveb a inspiruje své zákazníky v uskutečnění jejich vizí. ALLPLAN se sídlem v Mnichově je součástí Nemetschek Group. Více než 400 spolupracovníků na celém světě vytváří s nadšením úspěšný příběh.

 

  • autor: EARCH.CZ *
  • publikováno: * 3. 12. 2020
  • zdroj: * Reklamní sdělení

Klíčová slova:

most 3D model BIM Allplan nemetschek

Mohlo by vás zajímat

Generální partner
Hlavní partneři