Architektura / občanské stavby

Pro sport i kulturu. Zázemí Sahara doplnilo sportovní areál s fotbalovým hřištěm

Architekti ze studia Liprojekt doplnili sportovní areál v obci Vidče o bufet s posezením a kryté pódium Foto: Liprojekt s.r.o.

Obec Vidče u Rožnova pod Radhoštěm potřebovala nové zázemí s multifunkčním využitím. Oslovila tak lokální architekty, kteří vedle fotbalového hřiště navrhli bufet a pódium. A jelikož byly obě strany s výsledkem spokojeny, projekt se stal zárodkem pro další spolupráci.

EARCH.CZ , 7. 12. 2023 / Advertorial

„S projektem kulturního zázemí Sahara nás oslovil napřímo starosta obce Pavel Drda. A je potřeba říct, že spolupráce s vedením obce a starostou zde byla ukázková a efektivní, což se samozřejmě podepsalo na výsledku projektu. Dobrý zadavatel a vzájemná důvěra architektů a vedení obce, je klíčem úspěchu podobných projektů,“ upřesňuje spoluautor návrhu Lukáš Bargel.

Vše na jednom místě

Sportovní areál Vidče se dvěma fotbalovými hřišti, tenisovými kurty a běžeckou dráhou se nachází v samotném středu dlouhé lineární struktury obce, nedaleko jejího přirozeného středu s obecním úřadem, školou, školkou, hospodou, poštou a službami. Je přístupný po příjezdové cestě, na jejíž konci se nachází stávající budova zázemí fotbalového klubu obsahující také šatny, sprchy a sociální zázemí.

Foto: Bufet s krytým posezením je umístěn rovnoběžně se stranou hřiště a poskytuje tak kryté místo, vytvářející stín a ochranu před deštěm

„Doplňková stavba sportovního areálu s hřišti rozšíří jejich zázemí, a zároveň bude plnit funkci veřejného prostoru a místa pro pořádání kulturních a společenských akcí v rámci obce Vidče. Je tak propojeno více funkcí, kdy je vytvořeno zázemí diváků sportovních akcí, pódium pro vystoupení a koncerty, zastřešené posezení s bufetem – vše na jednom místě čímž celá lokalita jen více ožívá,“ doplňuje Lukáš Bargel.

Logické a jasné

Požadavkem zadavatele bylo vybudovat zázemí pro bufet s posezením a kryté pódium pro nejrůznější akce. Autorkou architektonického návrhu je Alice Valčíková, doražení realizace je pak týmovou prací celého ateliéru Liprojekt. 

Samotná logika provozu určila rozmístění obou objektů. Bufet s krytým posezením je umístěn rovnoběžně se stranou hřiště a poskytuje tak kryté místo, vytvářející stín a ochranu před deštěm. Zde si fanoušci fotbalu mohou vychutnat klobásu a pivo během pozorování fotbalového utkání na hřišti či dění na druhé straně na pódiu. Bufet je tedy spojnicí mezi hřištěm a pódiem.

Foto: Oba nové objekty jsou pojednány střídmě, ale velkoryse. Jejich charakter a tvář jim vdechla samotná materiálová podstata

Rovnoběžně za bufetem je umístěno kryté vyvýšené pódium tak, aby mezi ním a bufetem vznikl dostatečný prostor pro diváctvo, které zde bude tancovat při koncertu, sedět při obecní slavnosti či promítání filmu nebo nespočtu dalších kulturních akcí, které multifunkční pódium poskytne. Možností je spoustu, a právě multifunkce využití prostoru byla jedním z hlavních požadavků obce a cílem architektů.

Formální i materiálová čistota

Oba nové objekty jsou pojednány střídmě, ale velkoryse. Jejich charakter a tvář jim vdechla samotná materiálová podstata. Objekty jsou zhotoveny jako ocelová skeletová konstrukce s dřevěným obkladem na stěnách i stropě. Dřevěné podhledy bufetu i pódia jsou doplněny o decentní osvětlení.

Foto: Dřevěné podhledy bufetu i pódia jsou doplněny o decentní osvětlení

Formálně, materiálově čisté objekty kombinující přirozený odstín dřeva s tmavě šedou barvou. Do prostoru sportovního areálu vstupují s respektem, zároveň zde vnášejí řád. Promyšleným umístěném a provozem umožňují maximální variabilitu způsobu užívání, které jim skrze nejrůznější akce místních vdechne život a smysl.

Dobrá spolupráce neomrzí

Celá výkresová dokumentace včetně 3D modelu byla vytvořena v programu Allplan. Ten ve svém prostředí umožňuje, aby na jednom modelu pracovalo více specialistů z různých profesi, čímž se významně zefektivní koordinace projektu. Veškeré požadavky ze strany specialistů či investora je možné okamžitě propsat do modelu, což celý proces navrhování výrazně urychluje, zjednodušuje a nevzniká duplikace činnosti a úkonů. V případě kulturního zázemí Sahara byl využit jak pro stavební, tak pro statickou část, po celou fázi projektu.

Foto: 3D model a kompletní projektová dokumentace byla vypracována v programu Allplan

Kulturní zázemí Sahara tak potvrzuje, že nejlepší projekty vznikají úzkou spoluprací a důvěrou mezi architekty a vedením obce. A v tomto případě byla spolupráce natolik přínosná a příjemná pro obě strany, že se v ní rozhodly pokračovat.

„Kulturní zázemí Sahara se tak nakonec stalo jakýmsi pilotním projektem dlouhodobé spolupráce mezi námi a vedením obce, v čele se starostou Pavlem Drdou. V současné době pokračujeme na dalších dvou veřejných projektech v obci, které vznikly ze vzájemné spokojenosti s projektem Sahara,“ uzavírá architekt Lukáš Bargel a potvrzuje tím, že dobré spolupráce neomrzí.

  • autor: EARCH.CZ *
  • publikováno: * 7. 12. 2023
  • zdroj: * Reklamní sdělení

Mohlo by vás zajímat

Generální partner
Hlavní partneři