Architektura / industriální a technické stavby

Rozhledna na Sedle

Na vrchu Sedlo u Albrechtic se nově tyčí rozhledna a dává člověku možnost pohlédnout do krásných šumavských hor. Stavba klasického vzhledu, avšak důkladného zpracování zaujme snad každého... A co vás?

Pontex, spol. s r. o. , 26. 1. 2011

Foto: eArch
Rozhledna Na Sedle u Albrechtic je navržena jako dřevěná příhradová konstrukce, jejíž tvar tvoří půdorysně sedmiúhelník s poloměrem opsané kružnice 3.9m v nejnižším podlaží. V jednotlivých podlažích smipodlažního objektu se pak poloměr opsané kružnice zmenšuje. Výška rozhledny je 27,75m. Hlavní nosnou kostru tvoří vertikální vazníky, svázané po patrech vazníky horizontálními. Funkci zavětrování rozhledny plní zavětrovací ztužidla, která jsou vedena při horním a spodním pasu vertikálního vazníku. Pomocnou nosnou funkci bude plnit systém vnitřního ztužení ve svislé ose rozhledny. Do této konstrukce je včleněno dřevěné schodiště, ochoz v místě 7.NP a střecha. Střecha je ve tvaru broušeného diamantu a její konstrukce je řešena jako dřevěná příhradová konstrukce. Nosná konstrukce je opláštěna zpeřenými prkny. Ve smyslu požadavků PBŘ je konstrukce proti požáru chráněna deskami Promatec-H. Betonové obezděné základové patky jsou kotveny do skalního podloží pomocí skalních kotev. Před zahájením stavby byl pracovníky Západočeského muzea v Plzni proveden archeologický průzkum.

nadmořská výška horního líce základových patek: 900, 1 mnm Bpv výška rozhledny: 27.75 m výška vyhlídkové plošiny: 23.75 m celková spotřeba řeziva na nosnou konstrukci: 50 m3 řeziva tř. SI. spotřeba oceli: 10 t. cena vlastní stavby: 5 603 702 Kč celkové způsobilé výdaje projektu: 6 426 752 Kč

Tuto dřevostavbu najdete spolu s dalšími realizacemi v ucelené formě v Ročence dřevostaveb 2009. K dostání na oficiálním webu Salonu dřevostaveb.

Mohlo by vás zajímat

Generální partner
Hlavní partneři